วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เนื่องในโอกาสเข้าแสดงความขอบคุณในการต้อนรับและให้ข้อมูลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาท ประสบการณ์จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้นำไปใช้ กับนักเรียนในโอกาสต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1171

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน