วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยการนำนโยบายการบริหาร “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ" ของสพป.ลพบุรี เขต ๑ ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต ๑


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 700

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน