วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ เพื่อพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 778

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน