เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ตามหัวข้อดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 ให้มีคุณภาพ 2. การติดตามประเมินผลผู้เรียนระหว่างเรียน 3. การจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างมีคุณภาพ 4. การนิเทศตนเอง 5. มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกาาฯ 6. นโยบาย "เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน" 7. ระบบ SMSS


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 870

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน