เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 696

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน