เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเขตสุจริตของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ระหว่าง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และระหว่าง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 795

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน