เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปีเขตตรวจราชการที่ 2 ผ่านทางระบบ Conference โดยใช้โปรแกรม GoogleMeet นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา อดีต ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการ และ นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง อดีต ผอ.สพม.๔๒ กรรมการและเลขานุการ ร่วมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 1138

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน