วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันท์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดทำหลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารี แบบบูรณาการ ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1


เผยแพร่โดย : งานประชาสัมพันธ์ View : 965

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน