วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับ การรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
14 พฤศจิกายน 2561 การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง
14 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561 ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2561
13 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561
10 พฤศจิกายน 2561 การสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
9 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 4 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังคมศึกษา)
8 – 9 พฤศจิกายน 2561ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team)
8 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 3 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรีไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
7 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 2 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การศึกษาปฐมวัย และศิลปะ-ลูกทุ่ง/สากล)
7 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2561 ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2561
6 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 1 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ การศึกษาพิเศษเรียนรวม)
6 พฤศจิกายน 2561 พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือนพฤศจิกายน 2561)
2-3 พฤศจิกายน 2561 การประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ พร้อมศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ณ จังหวัดเชียงราย
2 พฤศจิกายน 2561 การประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ประธานกลุ่มสาระฯ) ครั้งที่ 1/2561
1 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหินปัก ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย)
1 พฤศจิกายน 2561 ออกตรวจเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดเทพอำไพ “เกสรประชานุกูล” ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบภัย (อัคคีภัย)
31 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
31 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์กิจกรรม/โครงการและงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพป.ลพบุรี เขต 1
31 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) ครั้งที่ 1/2561
31 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2561 ประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561
25 ตุลาคม 2561 การประชุมคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทน กรณีที่มีอัตราว่างในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ครั้งที่ 1/2561
25 ตุลาคม 2561 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 5/2561
24 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561 ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561
23 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
22 ตุลาคม 2561 การสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 10)
18 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการวิพากษ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 1
18 ตุลาคม 2561 การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครั้งที่ 1/2561
17 ตุลาคม 2561 การประชุมการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2561
17 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีวันครบรอบคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (วันตำรวจ) ประจำปี 2561
17 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561 ประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561
13 ตุลาคม 2561 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
12 ตุลาคม 2561 พิธีมอบบ้านร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน หลังที่ 3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง
12 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2561
12 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 1/2561
11 ตุลาคม 2561 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 4)
10 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2561 ประจำวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 40 ประจำปี 2561
8 ตุลาคม 2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่)
5 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบการรับมอบทรัพย์สิน การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของโรงเรียน ตามประกาศควบรวมฯ
5 ตุลาคม 2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร)
3 ตุลาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2561 ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
1 ตุลาคม 2561 การสวดมนต์ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 8)
30 กันยายน 2561 การอบรมปฏิบัติการโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Learning
29 กันยายน 2561 การมอบเกียรติบัตรการอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot Camp ประจำปี 2561
29 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2561
29 กันยายน 2561 การจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0" ประจำปี 2561
28 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวใน สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2561
28 กันยายน 2561 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
28 กันยายน 2561 ประชุมการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561
27 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแถลงข่าว “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
27 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
26 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน บำรุงค่าน้ำค่าไฟ และทำบุญซื้อโลงศพ ผ้าขาวห่อศพ)
25-27 กันยายน 2561 การประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
26 กันยายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2561 ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561
24 กันยายน 2561 ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย กตัญญุตา ประจำปี 2561
24 กันยายน 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำรุงขวัญผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรในสังกัด ปี 2561
22 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหญิงสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี)
22 กันยายน 2561 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางไกลตามแนวทาง New DLTV
21 กันยายน 2561 การประชุมวางแผนการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
20 กันยายน 2561 การประชุมวางแผนการจัดงาน “มหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ก้าวไกลไปสู่ Thailand 4.0”
20 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)
20 กันยายน 2561 การประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์) ประจำปี 2561
20 กันยายน 2561 ประชุมการขยายผลการประเมินรูปแบบใหม่ในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
19 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี)
19 กันยายน 2561 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 (กิจกรรม เสริมสร้างขวัญกำลังใจพร้อมปันน้ำใจสู่สังคม)
19 กันยายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2561 ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 (คาราวานสีฟ้าพัฒนาการอ่านของ สพป.ลพบุรี เขต 1)
17 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 6)
15 กันยายน 2561 ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
14 กันยายน 2561 ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
11 กันยายน 2561 การประชุมผูู้บริหารโรงเรียน ถอดบทเรียนและชี้แจงการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนจัดการเรียนรวม ปีการศึกษา 2561
10 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 5)
7 - 9 กันยายน 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ : กิจกรรมแรลลี่ความดี
6 กันยายน 2561 พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พ.ศ.2560
5 กันยายน 2561 พุธเช้า "ข่าว สพฐ" ครั้งที่ 34/2561
4 กันยายน 2561 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
3 กันยายน 2561 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 4)
31 สิงหาคม 2561 พิธีมอบข้าวสาร สิ่งของเครื่องใช้ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
30 สิงหาคม 2561 รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์
30 สิงหาคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ (Best-Practices) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
28 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและปล่อยตัว "คาราวานสีฟ้า พัฒนาการอ่าน"
27 สิงหาคม 2561 กิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
26 สิงหาคม 2561 อบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธธรมจริยธรรมและหลักเกณฑ์การมีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
24 สิงหาคม 2561 การทบทวนแผนพัฒนาฯ
23 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
22 สิงหาคม 2561 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
21 สิงหาคม 2561 ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
21 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561
20 สิงหาคม 2561 การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 2)
18 สิงหาคม 2561 มอบโล่ เกียรติบัตรให้โรงเรียนและครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบ O-Net และ NT สูงกว่าระดับประเทศของกลุ่มโรงเรียนคีรีสีหนาท
16 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดทำสารคดี ชุด “ครูดี ศรี สพฐ.” ประจำปี 2561
16 สิงหาคม 2561 นิเทศโรงเรียนในสังกัดของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โรงเรียนเมืองใหม่ ชลอราษฎร์ฯ
16 สิงหาคม 2561 การประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561
16 สิงหาคม 2561 นิเทศโรงเรียนในสังกัดของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ
15 สิงหาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2561 ประจำวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561
14 สิงหาคม 2561 ลงตรวจเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนที่ได้พิจารณาคัดเลือก ครูดี ศรี สพฐ. ประจำปี 2561
12 สิงหาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักกระ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง พร้อมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
12 สิงหาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 87 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
10 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบ 100 ปี ในการก่อตั้งโรงเรียนบ้านสระเตย
9 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2561
9 สิงหาคม 2561 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ลูกจ้างในสังกัด
8 สิงหาคม 2561 การประชุมการดำเนินการคัดเลือก “ครูดี ศรี สพฐ.” ครั้งที่ 1/2561
8 สิงหาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2561 ประจำวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
7 สิงหาคม 2561 ร่วมนิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (สพป.อ่างทอง ลพบุรี เขต 1, เขต 2, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สพม.5)
6 สิงหาคม 2561 การประชุมชี้แจงการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6 สิงหาคม 2561 การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 1)
4 สิงหาคม 2561 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในเขตการศึกษา 6 สัมพันธ์ ประจำปี 2561
4 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนสังกัด รุ่นที่ 3
4 สิงหาคม 2561 การประชุมสัมมนาโครงการสร้างความเข้มแข็งสภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
4 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV
4 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา
3 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2561
3 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2561
3 สิงหาคม 2561 การประชุมเพื่อร่วมสะท้อนผลการสังเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการตรวจสอบทบทวนคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
3 สิงหาคม 2561 การตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2561
2 สิงหาคม 2561 การเปิดค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 และ ม.3
1 สิงหาคม 2561 ร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
1 สิงหาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561 ประจำวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561
31 กรกฎาคม 2561 การประชุมกลุ่มตะวันศรีทองและร่วมงาน “คนลพบุรีไม่ทิ้งกัน”
31 กรกฎาคม 2561 การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครุสดุดี” (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2561
28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
28 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561) ร่วมกับเทศบาลเมืองเขาสามยอด
28 กรกฎาคม 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ประจำปี 2561
26 กรกฎาคม 2561 การอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561
26 กรกฎาคม 2561 การอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมกระทำความดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 (ถวายเทียนจำนำพรรษาและปลูกต้นไม้)
26 กรกฎาคม 2561 การประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรอบ 2 ปี 2561
26 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561
25 กรกฎาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพป.ลพบุรี เขต 1
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 (เขตอำเภอบ้านหมี่)
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 (เขตอำเภอโคกสำโรง)
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2561 (เขตอำเภอเมือง)
25 กรกฎาคม 2561 การถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
25 กรกฎาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียน แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในเขตอำเภอโคกสำโรง
25 กรกฎาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2561
24 กรกฎาคม 2561 การเข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ สัญจร พานอนวัด จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 (ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง)
23 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ 119 ปี พิบูลวิทยาลัย และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจ ราชการที่ 2
23 กรกฎาคม 2561 การปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 ของจังหวัดลพบุรี
20 กรกฎาคม 2561 พบปะคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ในวันที่ 3)
19 กรกฎาคม 2561 การเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้แหล่งโบราณคดีท้องถิ่น” บ้านพรหมทินใต้
19 กรกฎาคม 2561 การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559 – 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564)
18 กรกฎาคม 2561 การเปิด "คาราวานเยี่ยมบ้าน 100%"
18 กรกฎาคม 2561 การประชุมและบรรยายพิเศษด้านนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ครูผู้ประสานงานมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดลพบุรี
18 กรกฎาคม 2561 การรับชมรับฟังการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
18 กรกฎาคม 2561 พบปะคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561
17 กรกฎาคม 2561 พิธีรับมอบสนามเด็กเล่นจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล)
17 กรกฎาคม 2561 การประชุมสรุปผลการติดตามการจัดทำแผนฯ ของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ ติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561
16 กรกฎาคม 2561 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2561 การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2
13 กรกฎาคม 2561 การประชุมการวางแผนการจัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561 เปิดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ของโรงเรียนในเขตตำบลท่าแค ประจำปี 2561
12 กรกฎาคม 2561 พิธีเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
12 กรกฎาคม 2561 รับการนิเทศติดตามแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ประจำปี 2561
11 กรกฎาคม 2561 พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 กรกฎาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2561 ประจำวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561
11 กรกฎาคม 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
5 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการฯ ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 กรกฎาคม 2561 การรับฟังการประชุมทางไกล Conferece เรื่อง การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี2561 นโยบายสำคัญ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
4 กรกฎาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2561 ประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 และการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561
2 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ กรกฎาคม 2561)
1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
30 มิถุนายน 2561 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
29 มิถุนายน 2561 การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศเชิงประจักษ์
29 มิถุนายน 2561 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
28 มิถุนายน 2561 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
28 มิถุนายน 2561 การเปิดค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร
28 มิถุนายน 2561 การประชุมทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT1) เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
27 มิถุนายน 2561 การประชุมวิพากษ์ผลการจัดทำแบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
26 มิถุนายน 2561 ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเพนียด
26 มิถุนายน 2561 การอบรมนักเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 กลุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งทอง
26 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตามโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
23 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 (จังหวัดลพบุรี)
22 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรุปรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT (EB1-EB12)
21 มิถุนายน 2561 รับมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต จากสโมสรโรตารี จังหวัดลพบุรี
21 มิถุนายน 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสอบO-NET /NT/RT ปีการศึกษา 2561 และชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในปีการศึกษา 2560
20 มิถุนายน 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 23/2561 ประจำวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
19 มิถุนายน 2561 ร่วมกิจกรรม Morning Brief จัดโดยสำนักงานจังหวัดลพบุรี และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
18 มิถุนายน 2561 แนะนำข้าราชการพลเรือนย้ายมาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1
18 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
16 มิถุนายน 2561 การฝึกปฏิบัติตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 : อำเภอท่าวุ้งและอำเภอเมือง
15 มิถุนายน 2561 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตทำบุญวันคล้ายวันเกิดพระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ เขมปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน
15 มิถุนายน 2561 การเปิดค่ายคุณธรรมนำชีวิตสู่ศาสตร์พระราชาและให้โอวาทนักเรียนกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
15 มิถุนายน 2561 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
14 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2561
13 มิถุนายน 2561 การอบรมนักเรียนแกนนำและผู้ปกครองแกนนำส่งเสริมสุขนิสัยรักษาสุขภาพที่ดีและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ในโรงเรียนและชุมชน
13 มิถุนายน 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561
12 มิถุนายน 2561 การต้อนรับ เลขาธิการ กพฐ. ตรวจราชการ ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
9 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้คัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 (อ.บ้านหมี่-อ.โคกสำโรง)
9 มิถุนายน 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน
8 มิถุนายน 2561 การประชุมทางไกลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ.
8 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 (มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 และมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1)
7 มิถุนายน 2561 การประชุมบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของเครือข่ายสถานศึกษาแกนนำ 5 เครือข่าย
7 มิถุนายน 2561 การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
6 มิถุนายน 2561 การมอบนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและมอบนโยบาย สพฐ. ให้แก่โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสามยอดวิทยาการ
6 มิถุนายน 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2561 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561
5 มิถุนายน 2561 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยะฐานะเชี่ยวชาญ สาขาบริหารการศึกษาของนางสาวลออ วิลัย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 มิถุนายน 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
4 มิถุนายน 2561 การแข่งขันความสามารถนักเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
4 มิถุนายน 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6 ของกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์/กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
4 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ มิถุนายน 2561)
2 มิถุนายน 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
1 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดสนามเด็กเล่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
1 มิถุนายน 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6 ของกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้/กลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
1 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
30-31 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียน ป.6
30 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2561 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
29 พฤษภาคม 2561 พิธีทำบุญตักบาตร อาหารคาว-หวาน และเวียนเทียนเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2561
28 พฤษภาคม 2561 การติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
28 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฎ
28 พฤษภาคม 2561 การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ระยะที่ 2
27 พฤษภาคม 2561 พิธีรับมอบบ่อบาดาล เครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคในสถานศึกษาจากสโมสรโรตารีภาคฯ และการมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดี
26 พฤษภาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension ‘Electronic Filing)
26 พฤษภาคม 2561 การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
25 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม
25 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนสามยอดวิทยาการ
25 พฤษภาคม 2561 การประชุมทางไกล โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ
24 พฤษภาคม 2561 ออกนิเทศการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลพบุรี
24 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์
24 พฤษภาคม 2561 สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561
23 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2561 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
22 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนา
21-22 พฤษภาคม 2561 การตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
21 พฤษภาคม 2561 การต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1 คนใหม่
19 พฤษภาคม 2561 การฝึกปฏิบัติตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 : อำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่
19 พฤษภาคม 2561 การอบรมตามโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 : อำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่
18 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดงาน "เจ้าพระยา – ป่าสัก ลพบุรี EXPO 2018"
17 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนตักศิลา ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
17 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเพนียด ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
16 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันแรก)
16 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2561 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561 การดำเนินการสอบสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูวิกฤต ครั้งที่ 1/2561
11 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูวิกฤต ครั้งที่ 1/2561
11 พฤษภาคม 2561 การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน
10 พฤษภาคม 2561 รับฟังการประชุมทางไกล ชี้แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
9 พฤษภาคม 2561 การศึกษาดูงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ Best practice การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
9 พฤษภาคม 2561 การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
9 พฤษภาคม 2561 การติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2561 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
8 พฤษภาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง)”
8 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
7 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครู และบุคลากรทางการศึกษาสมัครเป็นสมาชิก OBECLINE 2018
7 พฤษภาคม 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ และกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบ พฤษภาคม 2561)
4 พฤษภาคม 2561 ร่วมพิธีเปิดการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ “3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” และพิธีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดลพบุรี อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
3 พฤษภาคม 2561 สรุปยอดผู้สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 7 วัน)
2 พฤษภาคม 2561 ภาพผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ปี 2560
2 พฤษภาคม 2561 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
2 พฤษภาคม 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2561 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
1 พฤษภาคม 2561 เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าให้เด็กไปเล่นน้ำตามลำพัง เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต
27 เมษายน 2561 การต้อนรับรองผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี มาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ตามคำสั่ง สพฐ.
27 เมษายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมบัญชีครูผู้ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
26 เมษายน 2561 บรรยากาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันแรก)
25 เมษายน 2561 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2561 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
20 เมษายน 2561 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จังหวัดลพบุรี
19 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี
18 เมษายน 2561 การนำนโยบายจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติให้ทีมผู้บริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
13 เมษายน 2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของจังหวัดลพบุรี
11 เมษายน 2561 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
11 เมษายน 2561 ติดตามรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2561 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561
10 เมษายน 2561 การเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี
10 เมษายน 2561 งานสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
9 เมษายน 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2561
7 เมษายน 2561 การฝึกอบรมครูพี่เลี้ยง STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่คณะศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2
6 เมษายน 2561 นำคณะศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2 เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
6 เมษายน 2561 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี ปี 2561 ของส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี
4 เมษายน 2561 การติดตามรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2561 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2561
3 เมษายน 2561 รับการนิเทศ ติดตาม คณะกรรมการการติดตามงานของศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์
3 เมษายน 2561 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
2 เม.ย.61 พิธีลงนามและกล่าวคำถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2 เม.ย.61 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
29 มีนาคม 2561 การบรรยายสรุปการเรียนรู้การทำงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 (ต้นแบบ) ให้ศึกษานิเทศก์ที่มาฝึกประสบการณ์ฯ ระยะที่ 2
29 มีนาคม 2561 พบผู้บริหารฯ และคณะครูกลุ่มโรงเรียนพระงามในการประชุมปรับหลักสูตรฯ
29 มีนาคม 2561 การจัดพิธีมอบบ้าน “สร้างความสุขให้ลูก สพป.ลบ.1” หลังที่ 1/2561
28 มีนาคม 2561 การเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561
28 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระยะที่ 2 (การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา จำนวน 20 วัน )
28 มีนาคม 2561 การติดตามรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2561" ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
26 มีนาคม 2561 การติดตามความเรียบร้อยในการก่อสร้างบ้าน "สร้างความสุขให้ลูก สพป.ลบ.1"
26 มีนาคม 2561 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนลุ่มน้ำลพบุรีรวมใจ ต้านภัยยาเสพติดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
23 มีนาคม 2561 การเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อย
23 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในระยะที่ 2
23 มีนาคม 2561 การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้แก่นักเรียนที่ประสบภาวะยากจน
23 มีนาคม 2561 การประชุม Video Conference การประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22 มีนาคม 2561 การประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 ภาคกลาง
21 มีนาคม 2561 การอบรมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560)
21 มีนาคม 2561 การติดตามรับชมรายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2561
19 มีนาคม 2561 การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
17 มีค.61 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
16 มีค. 61 ประธานในการรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านโป่งยอ
15 มีค. 61 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่
14 มีค. 61 ร่วมพิธีเปิดมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ปีการศึกษา 2560
14 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มีค. 61 ประธานเปิดกิจกรรม Open house รร. บ้านดอนดึง
14 มี.ค.61 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
13 มีค. 61 สำรวจพื้นที่สร้างบ้านให้นักเรียน
13 มีค. 61 การประชุมอบรม การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ
7 มีค. 61 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
6 มีค.61 ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับงานวิทยฐานะ
7 มี.ค.61 รับมอบเงินบริจาคสร้างบ้านให้เด็ก
7 มี.ค. 2561 ร่วมรับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561
5 มี.ค.61 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
2 มีค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำแผนเขตสุจริตฯ
2 มีค.61 มอบเกียรติคุณ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสัมมนาโครงการฯ
28 กพ.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2561
27 กพ.61 โครงการวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 กพ.61 ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2561
20 กพ.61 เปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์
20 กพ.614 ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
20 กพ.61 เยี่ยม รร.บ้านตะกรุดหว้า
20 กพ.61 รับการตรวจราชการ
19 กพ. 61 เยี่ยม รร.วัดท่าแค
16 กพ.61 ตักบาตรอาหารแห้ง
14 กพ.61 ประเมินความพร้อม รร.ที่่ขอเปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
14 กพ.61 พุธเช้า ข่าวสพฐ.
12 กพ. 61 เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
12 กพ. 61 ให้การต้อนรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
6 กพ.61 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือฯ
7 กพ.61 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
7 กพ. 61 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
อบอมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4
5 กพ.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
31 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561
30 มค.61 สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบเงินทุนจากชมรมครูภาษาไทยจังหวัดลพบุรี
26 มค. 61 VDO Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
26 มค.61 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
25 มค.61 ร่วมพิธีขออนุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2561
24 มค.61 รับทุนการศึกษานักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก
24 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2561
23 มค.61 ประชุม Video Conference แนวทางการดำเนินงาน ฯ
22 มค.61 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดเกตุฯ
19 มค.61 ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ต
18 มค.61 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
17 มค. 61 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2561
17 มค. 61 พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 มค.61 งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
12 มค. 60 สพป.ลพบุรี1 ช่วยน้องต้านภัยหนาว
15 มค.61 เดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง
10 มค.61 มอบสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
10 มค. 60 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2561
9 มค.61 ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเตรียมสนามสอบฯ O-NET
9 มค.61 ติดตามการให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ต
8 มค. 61 ผอ.เขตฯ เยี่ยมห้องเรียน
8 มค.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จ.นครนายก
29 ธค. 60 การประชุม Conference
28 ธค. 60 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
27 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากิจกรรม/โครงการและงบประมาณ
27 ธค. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2560
25 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯโอเน็ต
20 ธค.60 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560
19 ธค.60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร ครั้งที่ 9/2560
9 ธค. 60 คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน
9 ธค. 60 วิ่งต้านโกง "วันต่อต้านคอรัปชันสากล Zero Tolerance"
8 ธค.60 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพฯ
8 ธค.60 พิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
7 ธค.60 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
6 ธค.60 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฯ
5 ธค. 60 ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว
5 ธค. 60 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
4 ธค.60 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ
4 ธค.60 ประธานการประชุมกรรมการศูนย์ ต้นนำ้ฯ
4 ธค.60 กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์
1 ธค.60 การประชุมคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ฯ
30 พย.60 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อโอกาสทางการศึกษานักเรียนตาบอด ฯ
29ิ พย.60 พุธ เช้า ข่าว สพฐ. (ครั้งที่ 7/2560)
29 พย.60 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน กลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
28 พย.60 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรคงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมาตามมติเห็นชอบของ กศจ.
25 พย.60 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
24 พย. 60 กิจกรรม"พบเพื่อนครู กลุ่มจตุรมิตร"
23 พย. 60 การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
22 พย. 60 ประชุมสรุปสถานการณ์สถานศึกษาและนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
22 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 6/2560
21 พย.2560 การเตรียมงาน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560
17 พย. 60 โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน
16 พย. 60 ร่วมคิดร่วมทำตามนโยบาย
15 พย. 60 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2560
14 พย. 60 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
13 พย. 60 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
11 พย. 60 อบรม หลักสูตรว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
11 พย 60 เยี่ยมสนามสอบ สสวท. อนุบาลลพบุรี
11 พย. 60 เปิดกิจกรรม FC Fortuner Club Lopburi ฯ
10 พย. 60 ผอ.ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. เยี่ยมนักเรียน
10 พย.60 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
9 พย. 60 ประชุม ร่วมคิดร่วมทำตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2560
9 พย. 60 เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
8 พย.60 ร่วมชมคอนเสริต เล่นไป คุยไป นำน้องห่างไกลยาเสพติด
8 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
7 พย. 60 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
6 พย. 60 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
2 พย. 60 ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง
2 พย.60อบรมปฏิบัติการบุคลากรรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และศาสตร์พระราชา
1 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
1 พย. 60 ติดตามความก้าวหน้าฯพร้อมรับการประเมินความโปร่งใส
26 ตค. 60 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
31 ตค. 60 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม
31 ตค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียน
30 ตค. 60 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
30 ตค. 60 การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี 2562
24 ต.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่5/2560
23 ตค. 60 พิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช
18 ต.ค. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
17 ต.ค. 60 เยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
17 ต.ค. 60 ส่งมอบดอกไม้จันทน์
13 ตค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
6 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานเขตสุจริตที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ณ ชลบุรี
5 ต.ค. 60 ต้อนรับท่าน ผอ.เขตคนใหม่
2 ต.ค. 60 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์
29 ก.ย. 60 เตรียมความพร้อมต้อนรับ ผอ.เขตฯ
28 ก.ย. 60 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมฯ
28 ก.ย. 60 วันพระราชทานธงชาติไทย
27 ก.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
25 ก.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
21 ก.ย. 60 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการปรับภูมิทัศน์ฯ
20 ก.ย. 60 อบรมการประเมินออนไลน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
16 ก.ย. 60 บรรยากาศอบอุ่นงานเกษียน
8 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
6 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานจัดสรุปรายงานโครงการยกระดับ Nt ฯ
6 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
6 ก.ย. 60 การอบรม งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5 ก.ย. 60 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่
4 ก.ย. 60 ประชุมเตรียมความพร้อมงานเกษียณอายุราชการฯ
4 ก.ย. 60 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์
13 ก.ย. 60 ประชุม ผอ.กลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ
13 ก.ย. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกณียณอายุราชการ

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ