วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมผู้บริหารสตรี สพป.ลบ.1 ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาว ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระเตย ต.หนองบัวขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนตกลมกระโชกแรง ต้นไทรใหญ่โค่นล้มลง พร้อมให้กำลังใจและแนะนำวิธีการดำเนินการเสนอของบประมาณเพื่อซ่อมแซมต่อไป
วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขอมีและขอเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครู โดยผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู กลุ่มโรงเรียนอำเภอโคกสำโรง ณ หอประชุมโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ภาพถ่าย : ศน.ทัศนัย ไพรี
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการฝึกอบรมโครงการเข้าค่ายพักแรม เครือข่ายลูกเสือ โดยเตรียมความพร้อมในด้านหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน และการเตรียมความพร้อมเรื่องฐานการเรียนรู้ และฐานการผจญภัย ในบริเวณค่าย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา .สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบตะกร้าปันสุข ให้แก่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไผ่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าและได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 คน หลังได้รับแจ้งจากโรงเรียนผ่านระบบ moe safety center โดยนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 2 คน สามารถกลับบ้านได้แล้ว ส่วนนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัส จำนวน 1 คน เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานในการมอบรางวัลกิจกรรม การจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่กลุ่มที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล ของสพป.ลพบุรี 1 โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1 สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่มีมติให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทาง สพฐ. ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพฐ. ดําเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริต และการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
17 มิถุนายน 65) นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สพป.ลบ.1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ลพบุรี) ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จ.ลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 พร้อมด้วย ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู พร้อมชมกิจกรรมActive Leraning ในโรงเรียนของนักเรียน และให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป ณ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนางสังวาลย์ บุญยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสพป.ลพบุรี เขต 1 และนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลบ 1 ตามโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้อิ่มบุญ ร่วมปันสุขมอบข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดใดยาว อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี / นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ / นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมทีมบริหาร และบุคลากร สพป. ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2565 เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญต่างๆ ตามนโยบาย สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี ตรวจเยี่ยม ติดตาม บูรณาการระบบฐานข้อมูล Sandbox
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ วัดเมืองใหม่ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และธำรงไว้ให้มั่นคงสืบไป และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง โดยมีพระครูวรธรรมานุกิจ เจ้าคณะตำบลป่าตาล เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับฟังข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ.และนำไปสู่การปฏิบัติ พร้อมประชุมทีมบริหารสพป.ลพบุรี เขต 1 ต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญ และติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 26 เมษายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ วิชาลูกเสือเนตรนารี โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสอนเพศวิถี และทักษะชีวิตปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี 1
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ กรณีมีนักเรียนต่อห้องเรียน เกิน ๒๕ คน เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลความพร้อมด้านผู้เรียนในการเรียนแบบออนไลน์ ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนทางไกลของนักเรียนรายคน รวมทั้งข้อมูลต่างๆของนักเรียน เพื่อประกอบการวางแผนในการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามมาตรการความปลอดภัย โดยเน้นการเรียนการสอนแบบออนไซต์ให้มากที่สุด รวมทั้งหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม แต่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่เส้นทางการเป็นครูมืออาชีพ ประจำปี 2565 (รุ่นที่ 2) ณ หอประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี 1 และจะมีการจัดอบรมพัฒนาในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ.1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ.1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นายบัญชา ปลื้มอารมย์ รอง ผอ.สพม.สระบุรี และ นางสาวดำหริ จันทชูโต รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
วันที่ 18 เมษายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การเงินการบัญชี ในระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทักษะการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านงบประมาณ การวางแผน การเงินการบัญชี ให้ครบถ้วนถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เนื่องในโอกาสเป็นประธานงานนำเสนอผลงาน วินิต นักปั้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 เมษายน 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง "เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน" ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ณ หอประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมษมาวิมล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 การจัดพิธีในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจําปี ๒๕๖๔ ให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศในรูปแบบจังหวัด โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ (และเขตเดียว) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น
วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี,นายศุภศิษฎฺ นุ่มฤทธิ์ ,นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง ,นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของสพฐ. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต ๑ นำผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี / นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ /นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง / นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 และนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมพลโท อุทัย สพป.ลพบุรี 1
วันที่ 31 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนางพรพิมล พูลพละ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสด video conference การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อรับทราบข้อราชการและซักซ้อมความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 29 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ.1 และนางสุนทรี เหมือนเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ลบ.1 ร่วมการประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 27 มกราคม 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 นำโดยนายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ.1 นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 และนางนางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงานประจำสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ และกรรมการคุมสอบ เพื่อชี้แจงศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดในการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสพป.ลพบุรี เขต 1 และนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลบ 1 ตามโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทยได้อิ่มบุญ ร่วมปันสุขมอบจักรยานกับนักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก รวมทั้งสิ้น 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และโรงเรียนวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 25 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการฝึกอบรม โครงการอบรม"ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-28 มกราคม 2565 โดยการจัดตั้งโครงการนี้เพื่อให้ลูกเสือได้เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มเเข็งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดดงสวอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 24 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 และนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเปิดสนามกีฬาฟุตบอล “ใจฟ้า@ท่าหิน” สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรท่าหิน โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี พันตำรวจเอก วัชระ ทองประเทือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าหิน และคณะ ให้การต้อนรับ
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 และนางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีลงนามผ่านระบบออนไลน์ระบบ Zoom meeting
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนา พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารสตรี สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหารสตรีของสพป.ลพบุรี เขต 1 ซึ่งมีสมาชิกชมรมผู้บริหารสตรีลพบุรี 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 ที่ได้รับรางวัลรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 จากนายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 มอบหมายให้ นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต1 ร่วมพิธีในงานวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี หาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมี นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและประกอบพิธีทางศาสนา โดยนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศธจ.ลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และนายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ1 อ่านสารนายกรัฐมนตรี โดยประธานในพิธีให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการร่วมมือในการจัดงานวันครูในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ และให้ครูทุกท่าน มีขวัญและกำลังใจ มีความสามัคคี มีความศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ (การจัดทำแผนการสร้างชุมชนบ้านพักครูของโรงเรียนคุณภาพ) โดยมีนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยน.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบ MOE Safety Center ผ่านระบบ Zoom meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี 1 และกลุ่มเป้าหมายการประชุม เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงาน SC : Safety Center โรงเรียนละ 2 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 12 มกราคม 2565 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญในโรงเรียนที่เสนอของบประมาณการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 9 มกราคม 2565 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมเปิดโครงการจักรยานสานสัมพันธ์ ปั่นเพื่อสุขภาพ จากค่ายลูกเสือพระนารายณ์ สู่ทุ่งทานตะวัน ปั่นสบายอารมณ์ ชมทัศนียภาพ ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ค่ายลูกเสือพระนารยณ์ และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีพ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี นายไกรสิทธิ์ เกษี / นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง / นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /น.ส.ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม ณ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัด นำพวงหรีดเคารพศพร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่คุณพ่อบุญเลิศ บางพึ่ง (บิดาของนางสาววิไลภรณ์ บางพึ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.ลบ.1) ถึงแก่กรรม เมื่อวันจันทร์ 20 ธันวาคม 2564 ตั้งศพสวดบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิงห์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กำหนดฌาปนกิจศพในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ วัดสิงห์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และดร.กุลรตี เอกสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดงสวอง พร้อมร่วมปลูกต้นพิกุล บริเวณภายในโรงเรียนเป็นที่ระลึก ภายใต้การต้อนรับของ นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงสวอง ขอบคุณภาพถ่าย : FB รร.วัดดงสวอง อำเภอเมืองลพบุรี
วันที่ 7 ธ.ค.64 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ.1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 และคณะ #ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต1 ลงพื้นที่มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ปกครองและครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซต์ ด.ช.อธิวัฒน์ วงษ์ดี นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร โดยมีนายสายันต์ ยิ้มแฉ่ง ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร พร้อมคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 นางสาวศิรินทิพย์ ยงวนิชย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเบ็ญจมาศ อินทฤทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบ zoom เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต1 ในการนี้ผู้ร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 จากนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา เพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (Performance Agreement : PA) โดยมีนายไกรสิทธิ์ เกษี /นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ /นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ.1 ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 16 กลุ่มและคณะครูเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ .สพฐ. ติดตามผลการขับเคลื่อนการใช้งาน การดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area Management Support System++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2564 โดยมี นายไกรสิทธิ์ เกษี และนางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาว เพ็ญภา เกตุจิ๋ว เป็นประธานในการปฐมนิเทศและให้โอวาท ระเบียบวินัยข้าราชการ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ (30 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่งร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดถวาย ณ วัดห้วยขมิ้น ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศาสนสถานภายในวัด รวมถึงเป็นแหล่งศูนย์รวมใจให้กับชุมชน และคงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนต่อไป รวมยอดกฐินเป็นเงินทั้งสิ้น 336,635.25 บาท
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1เป็นประธานการส่งมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประเทศ ปี 2563 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่โรงเรียนในการเชื่อมต่อการดำเนินงานและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียว โดยมีนาย สุชิน ตุลาทอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 1
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว)” โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 2 โรงเรียนคือโรงเรียนอนุบาลลพบุรี และโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษ์) ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 1
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนวัดถนนแค อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 7 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนายชัยณลิตย์ พรมมี ผอ.โรงเรียนวัดถนนแค เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 2 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนางอารีย์ ปานถม ผอ.โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผอ.สพป.ลบ 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนวัดป่ากล้วย อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 8 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนาง ธนรินทร์ นรากรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดป่ากล้วย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับนักเรียน อายุระหว่าง 12 -17 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด 19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจ ในยามทุกข์ ณ โรงเรียนบ้านวังจั่น อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี นาง จุฬาลัย สระแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านวังจั่น และคณะครูเป็นผู้แทนรับมอบ
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจ ในยามทุกข์ ณ โรงเรียนบ้านคลองเกตุ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผอ.สพป.ลบ 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์โควิด 19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจ ในยามทุกข์ ณ โรงเรียนวัดทุ่งสิงโต โดยมีนาง สุดารัตน์ แก่นสลุง ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต และคณะครูเป็นผู้แทนรับมอบ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นายพันธ์วิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการ ฉีดวัคซีน “ไฟเซอร์” สำหรับนักเรียน อายุระหว่าง 12 -17 ปี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน แบบ On-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตะกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนาง นางพัชรยาณ์ จันทร์รัตน์ ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนบ้านโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนาง นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกตูม เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนาง นางสาว ระย้าเงิน เหลืองอร่าม ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ นางสาวพยุง กล่ำเพ็ชร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.ลบ 1 ณ วัดสำราญ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความโศกเศร้า สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ จัดขึ้นในวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. ของทุกวันและ มีกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถานวัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ....สพป.ลพบุรี 1 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกล่ำเพ็ชร์ มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 มอบหมาย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 และนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.ลบ1พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย ด.ญ.ฐานิดา ลาภสิบ นร.ฃั้นป.6 ด.ช.เมธา ปล้องสีดา นร.ชั้นป.5 และ ด.ช.นิพล ลาภสิบ นร.ชั้นป.2 โรงเรียน โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง จากเหตุไฟฟ้าลัดวงจร โดยสำนักงานฯ ได้รวบรวมสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ หร่ายรา ผอ.โรงเรียนโคกสำโรง พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 นางสาวประชุมพร ปานเพชร นางชลธิชา กัณฐโรจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิด 19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจในยามทุกข์ ณ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยมีนายสุรพงษ์ มากมี ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ (ประธานกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่) และนางสาวณัฏฐา แสนยินดี ผอ.โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 >>>นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนวัดหนองบัวขาว อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 2 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนาย โชคชัย ศรีรักษา ผอ.โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนวัดชีแวะ อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีจ.ส.อ. บรรเจิด สุกุรา ผอ.โรงเรียนวัดชีแวะ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 28 กันยายน 2564 . นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 มอบหมายให้ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผอ.สพป.ลบ 1 และ นางภคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลบ 1 ร่วมงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มลุ่มแม่น้ำลพบุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2564 ซึ่งนำโดย นายดัสกร เพ็ชรดี ผอ.รร.วัดดอนโพธิ์ ประธานกลุ่มลุ่มน้ำลพบุรี คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง โรงเรียนในกลุ่มลุ่มน้ำลพบุรี เพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของ ที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนวัดดอนโพธ์ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
28 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ. เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางบังอร เทียนสุวรรณผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 นางกาญจนา บุญไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางอัญชลี จิตตางกูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี ผอ.โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในการประเมินครั้งนี้
วันที่ 28 กันยายน 2564 >>>นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีครูโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ / นายไกรสิทธิ์ เกษี /นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ณ บริเวณ หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
27 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ. เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 / นางกาญจนา บุญไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/ นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางอัญชลี จิตตางกูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นางวาม ดุลยากร ผอ.โรงเรียนบรรจงรัตน์ พร้อมคณะครู นักเรียนและ ร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ในการประเมินครั้งนี้
วันที่ 23 กันยายน 2564 >>>นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด –19 ให้กับโรงเรียนวัดไผ่แตร อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนาง ศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ ผอ.โรงเรียนวัดไผ่แตร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 23 กันยายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ. สพป. ลพบุรี เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานลูกเสือในส่วนของจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 22 กันยายน 2564 >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนวัดตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนายชาติชาย กันทะวงค์ ผอ.โรงเรียนวัดตะลุงเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป นอกจากนี้ท่านผอ.ชาติชาย กันทะวงค์ ยังมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 1,000บาท สมทบทุนโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทย ได้อิ่มบุญ เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบเงิน จำนวน 500 บาทจากท่านผอ.นายสุรพงษ์ มากมี ผอ.โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ ร่วมสมทบทุนโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทย ได้อิ่มบุญ เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 22 กันยายน 2564 >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 7 ครอบครัวทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ รองผอ.โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 22 กันยายน 2564 >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.เมือง จ.ลพบุรี จำนวน 1 ครอบครัวทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมีนายวิทวัส น้อยดา ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยส้ม เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
18 กันยายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ. สพป. ลพบุรี เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี 1 พร้อมด้วย วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด ซึ่งถ่ายทอดสดจากค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ หลังจากนั้นได้ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนในส่วนของจังหวัดลพบุรี ต่อไป
วันที่ 18 กันยายน 2564 ..นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้โรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกได้รับฟังแนวทางการประเมินดังกล่าว ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 15 กันยายน 2564 ..นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 จำนวนทั้งสิ้น 3 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อำเภอเมือง จ.ลพบุรี โดยมี นางนภัค ทองเย็น รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 15 กันยายน 2564 ..นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 จำนวนทั้งสิ้น 4 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยมอบกับโรงเรียนวัดข่อยใต้ อำเภอเมือง จ.ลพบุรี จำนวน 2 ครอบครัว มี นางสาวนิภาพร บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดข่อยใต้ เป็นผู้แทนรับมอบ และโรงเรียนวัดหนองปลาดุก อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี จำนวน 2 ครอบครัว มีนางสาวเพชรรัตน์ ละม้ายแข ผอ.โรงเรียนวัดหนองปลาดุก เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งจะนำไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่ต่อไป
วันที่ 15 กันยายน 2564 ..นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 จำนวน 1 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) อำเภอเมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายถาวร คำเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 8 กันยายน 2564 >>>นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และ ตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายดัสกรณ์ เพชรดี ผอ.โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 8 กันยายน 2564 >>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 / นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ร่วมส่งกำลังใจ นำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี มอบชุดของเล่น ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 แก่โรงเรียนวัดบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจ ส่งมอบความห่วงใย ในยามทุกข์ แและร่วมแบ่งปัน ให้กับผู้ที่ได้รับความลำบากท่ามกลางสภาวะวิกฤต โดยมีนางสาวปิยะพร ป้อมเกษตร์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านทราย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนในพื้นที่ต่อไป
วันที่ 7 กันยายน 2564 ..นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด สิ่งของอุปโภค บริโภค พร้อมไข่ไก่ ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวนทั้งสิ้น 3 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับโรงเรียนบ้านสามเรือน ตำลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จ.ลพบุรี โดยมี ผอ.สุกิจกุล กินจำปา ผอ.โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 7 กันยายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบเงินสดจำนวน 1,000 บาท จากท่าน ผอ.สุกิจกุล กินจำปา ผอ.โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 7 กันยายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ท่านศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 บริเวณวงเวียนเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลบ 1ร่วมมอบตระกร้าปันสุข และเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนวัดหนองบัวขาว ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมีนายโชคชัย ศรีรักษา ผอ.โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เป็นผู้แทนรับมอบ และนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 2 กันยายน 2564 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบเงินสดจำนวน 1,000 จากท่านผอ. นายสัญชัย กัญญพันธ์ ผอ.โรงเรียนสระมะเกลือ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 1 กันยายน 2564 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งต่อน้ำใจจากชาวสพป.ลบ 1 ร่วมมอบตระกร้าปันสุข และเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนวัดมะค่า ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยมีนายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์ ผอ.โรงเรียนวัดมะค่า เป็นผู้แทนรับมอบ และนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 1 กันยายน 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบสมุด สี และอุปกรณ์เครื่องเขียน จากท่าน ผอ.ภูวเดช จารุภัทรภักดี ผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ รวมมูลค่า 2,202 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 1 กันยายน 2564 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รับมอบเงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 10 ถุง จากท่านผอ.ระย้าเงิน เหลืองอร่าม ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ และครอบครัว เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 >>นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และมอบตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดซับเสือแมบ ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 >>>นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และมอบตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดถนนแค อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ผอ.สพม.ลพบุรี คนใหม่ นายปริญญา จุฑาสงค์ ณ อาคารสำนักงาน สพม.ลพบุรี บริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔ นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด พร้อมตะกร้าปันสุข ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนวัดหนองบัวขาว ณ สพป.ลบ 1โดยมีนายโชคชัย ศรีรักษา ผอ.โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปมอบให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบต่อไป
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1/ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และมอบตระกร้าปันสุขให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดเกตุ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1/ นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กับโรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี ณ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยมีนางสาวนพวรรณ ปามุทา ผอ.โรงเรียนวัดโคกหม้อ พร้อมข้าราชการครู เป็นผู้รับมอบแทนเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนต่อไป
วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ..นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดไดใหญ่ ตำลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สพป.ลพบุรี 1 ได้นำขยะอันตราย ซึ่งได้รวบรวมจัดเก็บตามจุดรับขยะอันตราย ในพื้นที่สพป.ลพบุรี 1 นำส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลป่าตาล ไปกำจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดสารพิษ และการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโควิด และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ... นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อจัดทำแผนการจัดการในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.ลพป.ลพบรี 1 / นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานการมอบรางวัล ผลการประเมินนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลบ 1 /นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลบ 1 พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์และกลุ่มโรงเรียนเพชรพัฒนาท่าวุ้ง ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 >>>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือ ในเบื้องต้น พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้นำชุมชน และคณะครูที่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
    วันที่ 5 สิงหาคม 2564 >>>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือ ในเบื้องต้น พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้นำชุมชน และคณะครูที่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดสนามไชย อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ... นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ... นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง.ลพบุรี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 >>>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือ ในเบื้องต้น พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้นำชุมชน และคณะครูที่มาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ... นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ... นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี 1 ร่วมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจในยามทุกข์ และเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดสะพานคง ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี 1 รวมใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิท - 19
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และร่วมปันสุขมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อำเภอท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลบ.1 มอบจักรยานและสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนพิการ และนักเรียนประสบภาวะยากลำบาก ในโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทย ได้อิ่มบุญ ณ โรงเรียนวัดบ้านทราย “ทองดำผดุงราษฎร์” อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลบ.1 มอบจักรยานและสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนพิการ และนักเรียนประสบภาวะยากลำบาก ในโครงการลพบุรี 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทย ได้อิ่มบุญ ณ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “สละราษฎร์บำรุง” ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และร่วมปันสุขมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ โรงเรียนวัดหนองมน ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลบ 1 เป็นประธานกรรมการในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนายอลงกรณ์ งามกุศล ผอ.โรงเรียนบ้านม่วง อยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นางสำอาง พรหมมา ผอ.โรงเรียนวัดหัวสำโรง และ นายสายันต์ ยิ้มแฉ่ง ผอ.โรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 >>> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ นำน้ำใจจากชาวสพป.ลพบุรี เขต 1 มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี 1 โดยนายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 ได้มอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดและคัดแยกขยะ โดยจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกร่วมด้วยช่วยกัน เริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ ไปรีไซเคิล ร่วมกันลดการใช้พลาสติกและโฟม ด้วยการนำปิ่นโตและแก้วน้ำส่วนตัวนำใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งการนำถุงผ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันแทนถุงพลาสติก ถือเป็นการลดปริมาณขยะ โดยทางหน่วยงานจะมีถังรองรับให้คัดแยกอย่างเป็นระบบถังขยะ โดยแบ่งเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนในสังกัด ภาคเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและนักการภารโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย เพื่อสนับสนุนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตาม KRS (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) โดยการลด คัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน การทำน้ำหมัก การทำปุ๋ยหมัก การนำไปเลี้ยงสัตว์ หรือวิธีการอื่นๆ โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ บริเวณโรงจอดรถหน้าร้านค้าสวัสดิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ 14 ก.ค.64 สพป.ลบ.1 นำโดย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองฯ ผอ.สพป.ลพบุรี1 / นางสาวภัคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ / ศน.กุลรตี เอกสุวรรณ และ ผู้นำชุมชน ตำบลหนองเมือง นำโดย..-ท่านพระครูวาปีนครานุรักษ์เจ้าคณะตำบลหนองเมือง เจ้าอาวาสวัดหนองเมือง -นางถาวร เหลืองทอง นายกอบต.หนองเมือง - กำนันอรรถพล เหลืองทอง กำนันตำบลหนองเมือง - คณะผู้บริหารฯกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร - จิตอาสา ตำบลหนองเมือง มาเป็นเกียรติและร่วมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำบ่า อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน ในโรงเรียนที่ยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัดให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดย สพป.ลบ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ /นายไกรสิทธิ์ เกษี / นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 >>> ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง และผู้แทนชุมชน โรงเรียนเขาทับควาย กลุ่มโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมปลูกป่า โรงเรียนเลิกสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสระพรานพุฒ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดยสพป.ลพบุรี 1 ระหว่างวันที่ 1 –15 กรกฎาคม 2564
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผอ.สพป.ลพบุรี 1 กลุ่มอำนวยการ สพป.ลบ 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารและนักการภารโรง กลุ่มโรงเรียนสามยอดวิทยาการ ร่วมกับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการอนุเคราะห์ร่วมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อบรรเทา แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ของโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี สำเร็จไป 1 ธนาคาร เป็นประสบการณ์ การเรียนรู้ และความร่วมมือที่ดียิ่ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดสพป.ลพบุรี 1 ณ ห้องประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี 1 โดยในการจัดสอบดังกล่าวมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีเจ้าหน้าที่คัดกรองวัดไข้ มีจุดบริการเจลแอลกฮอล์ล้างมือ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยผอ.สพป.ลพบุรี 1 ได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าสอบทุกท่านว่าการจัดสอบเป็นไปตามมาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือก
กลุ่มโรงเรียนต้นน้ำลพบุรีศรึละโว้ สพป.ลพบุรี 1 ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่า สร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านขอนขว้าง ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณโรงเรียนบ้านโคกพรม ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดยสพป.ลพบุรี 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564 โดยทำการปลูกต้นไม้จำนวน 70 ต้น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 >>> ผู้บริหาร คณะครู นักการภารโรง กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฎ ร่วมปลูกป่า โรงเรียนเลิกสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดน้ำจั้น อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่รกร้างว่างเปล่า บริเวณที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดยสพป.ลพบุรี 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564
สพป.ลพบุรี เขต​ 1​ นำโดย​ นายนิพนธ์ นนธิ​ ผอ.สพป.ลพบุรี​ เขต​ 1​ พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษีรอง​ ผอ.สพป.ลพบุรี​ เขต​ 1​ และผู้อำนวยการกลุ่ม​ ร่วมประชุมทางไกลผ่าน ​ Video​ Conference​ รายการพุธเช้า​ ข่าว​ สพฐ.​ ประจำวันพุธที่​ 7 กรกฎาคม 2564​ พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน​ในสังกัด​ แจ้งผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา​ และกิจกรรมของสัปดาห์ต่อไป​ ณ​ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ ​ สพป.ลพบุรี​ เขต​ 1…
วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสพป.ลพบุรี 1 ณ ห้องประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี 1 โดยในการจัดสอบดังกล่าวมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีเจ้าหน้าที่คัดกรองวัดไข้ มีจุดบริการเจลแอลกฮอล์ล้างมือ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย โดยผอ.สพป.ลพบุรี 1 ได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้าสอบทุกท่านว่าการจัดสอบเป็นไปตามมาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและคัดเลือก
1 กรกฎาคม 2564 สพป.ลพบุรี 1 นำโดย นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ ให้ชุมชน  ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อันเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือพระนารายณ์  ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี และพื้นที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณโรงเรียนที่มีการยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัด ให้เป็นประโยชน์  โดยการปลูกสร้างสวนป่า  เพิ่มทรัพยากรป่าให้แผ่นดิน  รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเครือข่าย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้... cr.ถ่ายภาพโดย อ.เทวัญ   กั้นเขตต์ ร.ร.พิบูลสงเคราะห์ 1
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 มอบหมายให้ นางสุทธาทิพย์ บุญสำลี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพป.ลพบุรี 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ กลุ่มโรงเรียนเพชรวงกฏ กลุ่มโรงเรียนตักศิลา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ และโรงเรียนวัดเกาะมุตาราม เครือข่ายโรงเรียนอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีที่ได้สละเวลา ร่วมแรงร่วมใจตัดหญ้าเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ และกำหนดจุดในการปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 พร้อมด้วย น.ส.ภัคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ นิเทศ การเรียนการสอน ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มอบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและคณะครู ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) จังหวัดลพบุรี 
สพป.ลพบุรี เขต​1​ นำโดย​ นายนิพนธ์  นนธิ​ ผอ.สพป.ลพบุรี​ เขต​ 1​ พร้อมด้วยคณะ​ รอง​ ผอ.สพป.ลพบุรี​ เขต​ 1​ และผู้อำนวยการกลุ่ม​ ร่วมประชุมทางไกลผ่าน  ​ Video​ Conference​ รายการพุธเช้า​ ข่าว​ สพฐ.​ ประจำวันพุธที่​ 16​ มิ.ย.2564
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นำโดย นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 น.ส.ภัคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายนรากรณ์ พุทธวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ นิเทศ การเรียนการสอน ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฏร์รังสฤษฎ์) ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
สพป.ลพบุรี มอบรางวัลกิจกรรมประกวด การจัดทำถังขยะ เพื่อสนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
สพป.ลพบุรี 1 นิเทศการจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อติดตาม รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ และโรงเรียนวัดข่อยกลาง
16 มิถุนายน 2564 ร่วมประชุมทางไกลผ่าน​ Video​ Conference​ รายการพุธเช้า​ ข่าว​ สพฐ.พร้อมได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน​ในสังกัด
สพป.ลพบุรี 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนบูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ 
สพป.ลพบุรี 1ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับครอบครัว ผอ.ราชัน อินทรกำแหง ณ ราชสีมา ผอ.โรงเรียนวัดป่ากล้วย
สพป.ลพบุรี 1 ออกสำรวจพื้นที่จริง(พื้นที่ว่างเปล่า) รร.ยุบ รวม เลิก ล้ม เพื่อเตรียมดำเนินการปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ นร. รร. กลุ่ม รร. และชุมชน
สพป.ลพบุรี 1 รวมใจต้านภัยโควิด-19 รับการฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 ✌✌
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลบ 1 และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต 1 ร่วมรับชม พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 และร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 21/2564 จากนั้น เวลา 09.00 น. ได้ร่วมประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ โรงเรียนซับเสือแหมบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดูความพร้อมการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON-SITE รวมถึงการปฏิบัติตามมาตราการฯในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. >>> ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นำทีมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid – 19 เข็มที่ 2 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าโรบินสันลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เนื่องในโอกาสเข้าแสดงความขอบคุณในการต้อนรับและให้ข้อมูลในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาท ประสบการณ์จากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ให้นำไปใช้ กับนักเรียนในโอกาสต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยการนำนโยบายการบริหาร “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ ของสพป.ลพบุรี เขต ๑ ไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สมบุญ มากบุญ เพื่อพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย คณะบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 09.30 น. >> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายวิญญู เสริฐธิกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน และคณะต้อนรับ นางสาวกิตติมา ศรีหิรัญ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เดิมสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน จ.สระบุรี มารายงานตัวเพื่อแต่งตั้งโอน (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ที่ว่าง ในตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
มื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีปลูกข้าวนาโยนพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของโรงเรียนบ้านสระเตย โดยมี นางสุนีย์ ไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสระเตย ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านสระเตย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 พร้อมด้วย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมยินดีต้อนรับนายไพโรจน์ เงินวิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ และนางพรรณภา พฤทธิ์ตระการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ ณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม หลวงพ่ออลงกตฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมทีมกับผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดลพบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโควิท 19 พร้อมประสานการเตรียมการจัดหาวัคซีนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน เตรียมการรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นาย ไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชม Video Confernce ผ่านระบบ (Zoom) เรื่องการประเมินสถานะหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเขตสุจริตของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ระหว่าง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และระหว่าง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปีเขตตรวจราชการที่ 2 ผ่านทางระบบ Conference โดยใช้โปรแกรม GoogleMeet นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุม พร้อมด้วย นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา อดีต ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการ และ นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง อดีต ผอ.สพม.๔๒ กรรมการและเลขานุการ ร่วมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
การประชุมคณะกรรมการ การจัดทำหลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารี แบบบูรณาการ ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE “รวมพลคนอนุบาลท่าวุ้ง กินข้าวหม้อเดียวกัน” ประจำปี 2563 ณ โดมโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. >> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ สามัคคี สืบสานประเพณีไทย “ สงกรานต์วิถีใหม่ ( New Normal ) ” ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ด้วยกิจกรรมการแต่งกายเสื้อลายดอกมาร่วมงาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีกล่าวอวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงาน พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและเชิญ ผู้อาวุโสที่เรียนเชิญไว้นั่งประจำที่เพื่อรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสกล่าวอวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี เขต 1 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะมุ่งสิืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่แล้ว นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมี ศีล สมาธิและปัญญา เป็นแนวทาง
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือน เมษายน2564) โดยมีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึก ในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. >>> ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมประชุมคณะนิสิตฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายไกรสิทธิ์ เกษี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ และ SMSS นำโดย นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุม ร่วมสรุปผลการดำเนินงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ และ SMSS ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. >>> >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. >>> >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฎ์ นุ่มฤทธิ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. >>> ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ -ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>> นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมมอบสิ่งของร่วมในกิจกรรม “รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดลพบุรี” ของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>> ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบนโยบายจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12 /2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 2 คน พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุม 3
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตัวแทนศูนย์สอบสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evalution Team) นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุม พร้อมด้วย นายพิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท กรรมการและเลขานุการ ร่วมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือน มีนาคม 2564) โดยมีกลุ่มอำนวยการทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมี นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึก ในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าประชุมผู้บริหารโรงเรียนเตรียมการสอบ ณ ห้องประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. >>>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. >>>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ตามนโยบายการพลิกโฉมการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิตอลที่ทันสมัยโดยมี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย ณ โรงเรียนวัดมุจลินทร์ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง ลพบุรี
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 >>>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.พบุรี ขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมกรจัดการศึกษา นำทีมคณะผู้บริหารโรงเรียน นักการภารโรงเรียนของโรงเรียน คณะครูวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกตูม พร้อมคณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่พัฒนาค่ายลูกเสือพระนารายณ์ลพบุรี ตาม Master Plan โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ร่วมกิจกรรมพัฒนาค่ายฯ ดังนี้ ผอ.ประสพ สลงอยู่ โรงเรียนวัดใดใหญ่ / ผอ.วิทวัส น้อยดา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม/ ผอ.สุนีย์ ไพรี โรงเรียนบ้านสระเตย ผอ.ประชา ป้อมทอง โรงเรียน ซอย 3 สาย 4 ซ้าย (สนับสนุนน้ำดื่ม และส้ม) ผอ.จิดาภา ครสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ ผอ.ธนโชติ หร่ายรา โรงเรียนโคกสำโง (สนับสนุนคนงานตัดตันไม้ / ผอ.ชยกฤต กรรณาริก โรงเรียนวัดตะเคียน ผอ.สนธิกาญจน์ อ่อนสลุง โรงเรียนโคกตูม (สนับสนุนส้มและแอปเปิ้ล)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.>>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพระนารายณ์ กลุ่มโรงเรียนพระงามและกลุ่มโรงเรียนพิบูลสงคราม เพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการที่ีมีประสิทธิิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย ณ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.>>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจลงพื้นที่ โดยนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจลงพื้นที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้านตามเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร (Stand Alone) ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.>>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นำโดยนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียน (Stand Alone) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของโรงเรียนในทุกด้านตามเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ โรงเรียน (Stand Alone) ณ โรงเรียนใดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564) โดยมีกลุ่มอำนวยการทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมี นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึก ในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ร่วมกล่าวยินดีกับ นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนวัดเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ คุณพ่อสวิด นามผล บิดาคุณครู อัญชลี อินทจร คุณครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ณ เมรุวัดท่าตะโก ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. >>> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพปลพบุรี เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบจักรยานและสิ่งของให้นักเรียนประสบภาวะยากลำบาก ในโครงการลพบุรี 1 ปั้นน้ำใจ เพื่อเด็กไทย ได้อิ่มบุญ ณ โรงเรียนบนหนองถ้ำ/โรงเรียนวัดซับเสือแมบ/โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ และโรเรียนวัดหนองคู (อ.บ้านหมี่)
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09. 00 น >>> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพปลพบุรี ขต 1 และนางสุนทรี เหมือนเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดลพบุรี ของ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา โดยลงพื้นที่ โรงเรียน พรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สังกัด สพม.5 และโรงเรียน บ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดประชุมทำ MOU โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่าย ตามโครงการ การส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. >>>นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัล”ครูดีในดวงใจ”ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่ นางวีณา บุญส่งศรี คุณครู รร.อนุบาลลพบุรี ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 >>>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1และทีมพัฒนาค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ลงพื้นที่เริ่มดำเนินการปรับภูมิทัศนตาม Master Plan
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยและผู้อำนวยการกลุ่มร่วมแสดงความยินดีพร้อมขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมรับนโยบายแนวทางการทำงาน” รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใส่ใจบริการ ชื่นชมผลงานร่วมกัน” ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. >>>กลุ่มอำนวยการ นำโดยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระยะสั้น (พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) ณ บริเวณรอบนอกรั้้วสำนักงาน สพป.ลพบุรี เขต ๑
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.50 น. >>>หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกลุ่มพัฒนาครู นำโดยนางสาววรรณา นาเจริญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระยะสั้น (พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน สพป.ลพบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. >>> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป้นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงวาระถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราราชาของพม่า และได้รับชัยชนะ ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. >>>กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกลุ่มกฎหมายและคดี นำโดยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระยะสั้น (พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) บริเวณศาลาเรือนไทย 2 หลังด้านหน้า สพป.ลพบุรี เขต ๑
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. >>> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีหน่วยงานการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดร่วม เป็นคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กศน.จังหวัดลพบุรี/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี/ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี/ ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี/ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี/ โรงเรียนโคกสำโรง/ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ/ โรงเรียนวัดชีแวะ /โรงเรียนศิริจันทรนิมิต /โรงเรียนวัดถ้ำตะโก/ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 08.40 น. >>>กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร นำโดยนางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระยะสั้น (พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารสำนักงาน สพป.ลพบุรี เขต ๑
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ และนายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานเลี้ยงเนื่องโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยความเมตตาจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง หลังจากนั้น นายนิพนท์ นนธิ เข้าบันทึกเทป ส่งกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน ทำงานสู้กับ เชื้อไวรัสโควิด 19 (covid-19) ณ ศูนย์ศาสตร์พระราชา รร.วินิตศึกษาฯ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแนวปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
วัันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. >>>กลุ่มนโยบายและแผน นำโดยนางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่ม ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระยะสั้น (พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังหอประชุมษมาวิมล สพป.ลพบุรี เขต ๑
วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. >>>กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดยนางภาวนา นันทศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่ม ดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระยะสั้น (พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564) บริเวณศาลาจันทร์หอม สพป.ลพบุรี เขต ๑
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมในการประเมินลูกจ้างบน สพป.ลพบุรี เขต 1 เพื่อต่อสัญญาจ้าง ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. >>> นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีข้อราชการที่สำคัญ เร่งด่วนและจำเป็นต้องประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ กับผู้บริหารสถานศึกษา โดยมื นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหัดลพบุรี ประธานการประชุมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบดังนี้ 1. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในจังหวัดลพบุรี 2. การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 3. การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 4. การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 1) 5. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. >>>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบมาตรฐานปลายปีสำหรับผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2564 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี และผู้อำนวยการกลุ่มเข้าอวยพรปีใหม่ ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ สพป.ลพบุรี เขต 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าอวยพรปีใหม่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส ณ โรงเรียนสัตยาไส ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี 15130
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. >>> นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อราชการที่จะแจ้งและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. >>>นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1ประกอบด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นางไกรสิทธิ์ เกษี และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ากราบนมัสการพระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ เเละร่วมพูดคุย เสวนาธรรม ข้อคิด คำแนะนำต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการและสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด และรับพรจากพระเทพเสนาบดี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ แห่งที่ 2
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และคุณป้าสมจิตร แต่งสมุด และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้ากราบนมัสการพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เเละร่วมพูดคุย เสวนาธรรม ข้อคิด คำแนะนำต่างๆ ด้านการจัดการเรียนการสอน และรับพรจากพระราชวิสุทธิประชานาถ พร้อมกันนี้ได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับคุณป้าสมจิตร แต่งสมุด ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกลุ่ม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและเงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ. สพป. ลพบุรี เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อนำไปแจกจ่าย แก่ราษฎร เพื่อการสร้างความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรีร่วมกับเกษตรจังหวัดลพบุรี ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ และผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 190 คน ร่วมพิธีการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมอวยพรวันเกิดและมอบกระเช้าให้กับนายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด วันที่ 17 ธันวาคม 2563
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2563 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ. อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และในโอกาสนี้นายไกรสิทธิ์ เกษี ได้มอบนาฬิกาแขวนผนัง ให้กับสพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี และนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี ณ สํานักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ. สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายคุณธรรม นำชีวิตสู่ศาสตร์พระราชากลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่ ณ วัดบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 น. ประธานพิธิเปิดกิจกรรมค่ายนักเรียน Innovation Camp ณ โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชุน สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี ่เขต 1 ร่วมในพิธีเปิดโครงการพลิกโฉมการศึกษาจังหวัดลพบุรี "กิจกรรมสะท้อนการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมีนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบายด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรีแก่ผู้บริหาร
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานการประชาพิจารณ์โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ผู้เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ประกอบด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ณ ห้องประชุมสมบุญมากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประธานการประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก จังหวัดลพบุรี โดยมีนายนิวัติ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ลพบุรี เขต 1 นำโดยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี และศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เยี่ยมสนามสอบPre-nt ป.3 และPre-O-Net ชั้น ป.6และ ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตรและโรงเรียนวัดหัวสำโรง กลุ่มโรงเรียนเพชรพัฒนาท่าวุ้ง
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เยี่ยมสนามสอบ Pre o-net ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายของศาสตราจารย์
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยมีศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ลงพื้นที่เกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนบ้านสระเตย
นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2563 เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.
ายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย และรับรายงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 9 คน
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกาาจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรลูกเสือ ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้ันที่การศึกษา พ.ศ. 2552
นายนิพนท์ นนธิ ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ เกษี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผ.อสพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมโครงการลพบุรีเมืองสะอาด Kick Off
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (SMSS) รุ่นที่ 4
นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2563
นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (SMSS) รุ่นที่ 3
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสามเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผอ. สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพเด็กชายเกริกฤทธิ์ บุญห่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ซึ่งประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต และมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ วัดป่าหวายเก่า
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (SMSS) รุ่นที่ 2 โดยมีรอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนทั่วไป)
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา (SMSS) รุ่นที่ 1
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางบัวลอย บริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านวังไผ่
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรีเขต 1 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพบิดา คุณครูรัชฎาพร คุณครู รร.พิบูลสงเคราะห์ ณ ฌาปนสถาน วัดหัวช้าง อ.เมือง จ.ลพบุรี
เยี่ยมค่ายลูกเสือ ส่งสัญญาณ เตรียมพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ลูกเสือฯ) เต็มรูปแบบ หวังสร้างคนคุณภาพ สำหรับศตวรรษที่ 21
นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายไกรสิทธิ์ เกษี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563
ประชุมบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผนเพื่อรับฟังนโยบาย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
การประชุมและรายงานผลการจัดการศึกษากลุมนิเทศ
เข้าคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 7 พฤศจิกายน 2563
1 ตุลาคม 2563 ปฐมนิเทศ “ครูบรรจุใหม่” ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2563
16 กันยายน 2563 สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบตาลปัตร
15 กันยายน 2563 “ตลาดนัดนวัตกรรม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียน”
10 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
9 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
8 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
6 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
5 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน