14 มี.ค.61 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มีค. 61 ประธานเปิดกิจกรรม Open house รร. บ้านดอนดึง
14 มี.ค.61 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.
13 มีค. 61 สำรวจพื้นที่สร้างบ้านให้นักเรียน
13 มีค. 61 การประชุมอบรม การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบฯ
7 มีค. 61 เยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
6 มีค.61 ประชุมคณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับงานวิทยฐานะ
7 มี.ค.61 รับมอบเงินบริจาคสร้างบ้านให้เด็ก
7 มี.ค. 2561 ร่วมรับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2561
5 มี.ค.61 เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
2 มีค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯจัดทำแผนเขตสุจริตฯ
2 มีค.61 มอบเกียรติคุณ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและสัมมนาโครงการฯ
28 กพ.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2561
27 กพ.61 โครงการวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 กพ.61 ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2561
20 กพ.61 เปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพระนารายณ์
20 กพ.614 ร่วมพิธีรับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
20 กพ.61 เยี่ยม รร.บ้านตะกรุดหว้า
20 กพ.61 รับการตรวจราชการ
19 กพ. 61 เยี่ยม รร.วัดท่าแค
16 กพ.61 ตักบาตรอาหารแห้ง
14 กพ.61 ประเมินความพร้อม รร.ที่่ขอเปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ ปีการศึกษา 2561
14 กพ.61 พุธเช้า ข่าวสพฐ.
12 กพ. 61 เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
12 กพ. 61 ให้การต้อนรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
6 กพ.61 ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือฯ
7 กพ.61 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1
7 กพ. 61 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
อบอมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 4
5 กพ.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
31 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561
30 มค.61 สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบเงินทุนจากชมรมครูภาษาไทยจังหวัดลพบุรี
26 มค. 61 VDO Conference การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
26 มค.61 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
25 มค.61 ร่วมพิธีขออนุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2561
24 มค.61 รับทุนการศึกษานักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบาก
24 มค.61 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2561
23 มค.61 ประชุม Video Conference แนวทางการดำเนินงาน ฯ
22 มค.61 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนวัดเกตุฯ
19 มค.61 ประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ต
18 มค.61 รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
17 มค. 61 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2561
17 มค. 61 พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 มค.61 งานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561
12 มค. 60 สพป.ลพบุรี1 ช่วยน้องต้านภัยหนาว
15 มค.61 เดินรณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง
10 มค.61 มอบสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
10 มค. 60 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2561
9 มค.61 ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการเตรียมสนามสอบฯ O-NET
9 มค.61 ติดตามการให้โรงเรียนมีอินเทอร์เน็ต
8 มค. 61 ผอ.เขตฯ เยี่ยมห้องเรียน
8 มค.61 กิจกรรม เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67/2560 จ.นครนายก
29 ธค. 60 การประชุม Conference
28 ธค. 60 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
27 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากิจกรรม/โครงการและงบประมาณ
27 ธค. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2560
25 ธค.60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯโอเน็ต
20 ธค.60 โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560
19 ธค.60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2560
13 ธค.60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.สัญจร ครั้งที่ 9/2560
9 ธค. 60 คนลพบุรีกินข้าวหม้อเดียวกัน
9 ธค. 60 วิ่งต้านโกง "วันต่อต้านคอรัปชันสากล Zero Tolerance"
8 ธค.60 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพฯ
8 ธค.60 พิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
7 ธค.60 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
6 ธค.60 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ฯ
5 ธค. 60 ร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว
5 ธค. 60 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ
4 ธค.60 การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ
4 ธค.60 ประธานการประชุมกรรมการศูนย์ ต้นนำ้ฯ
4 ธค.60 กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์
1 ธค.60 การประชุมคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ฯ
30 พย.60 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อโอกาสทางการศึกษานักเรียนตาบอด ฯ
29ิ พย.60 พุธ เช้า ข่าว สพฐ. (ครั้งที่ 7/2560)
29 พย.60 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑาภายใน กลุ่มโรงเรียนโคกสำโรงพัฒนาการศึกษา
28 พย.60 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรคงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 40 คนลงมาตามมติเห็นชอบของ กศจ.
25 พย.60 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
24 พย. 60 กิจกรรม"พบเพื่อนครู กลุ่มจตุรมิตร"
23 พย. 60 การสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม
22 พย. 60 ประชุมสรุปสถานการณ์สถานศึกษาและนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
22 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 6/2560
21 พย.2560 การเตรียมงาน "วันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560
17 พย. 60 โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน
16 พย. 60 ร่วมคิดร่วมทำตามนโยบาย
15 พย. 60 พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2560
14 พย. 60 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
13 พย. 60 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
11 พย. 60 อบรม หลักสูตรว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
11 พย 60 เยี่ยมสนามสอบ สสวท. อนุบาลลพบุรี
11 พย. 60 เปิดกิจกรรม FC Fortuner Club Lopburi ฯ
10 พย. 60 ผอ.ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ. เยี่ยมนักเรียน
10 พย.60 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
9 พย. 60 ประชุม ร่วมคิดร่วมทำตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2560
9 พย. 60 เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
8 พย.60 ร่วมชมคอนเสริต เล่นไป คุยไป นำน้องห่างไกลยาเสพติด
8 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
7 พย. 60 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
6 พย. 60 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
2 พย. 60 ร่วมพิธีเปิดงานลอยกระทง
2 พย.60อบรมปฏิบัติการบุคลากรรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และศาสตร์พระราชา
1 พย. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
1 พย. 60 ติดตามความก้าวหน้าฯพร้อมรับการประเมินความโปร่งใส
26 ตค. 60 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
31 ตค. 60 ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม
31 ตค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการอ่านของนักเรียน
30 ตค. 60 ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
30 ตค. 60 การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี 2562
24 ต.ค. 60 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่5/2560
23 ตค. 60 พิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช
18 ต.ค. 60 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
17 ต.ค. 60 เยี่ยมโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
17 ต.ค. 60 ส่งมอบดอกไม้จันทน์
13 ตค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ
6 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานเขตสุจริตที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ ณ ชลบุรี
5 ต.ค. 60 ต้อนรับท่าน ผอ.เขตคนใหม่
2 ต.ค. 60 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์
29 ก.ย. 60 เตรียมความพร้อมต้อนรับ ผอ.เขตฯ
28 ก.ย. 60 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมฯ
28 ก.ย. 60 วันพระราชทานธงชาติไทย
27 ก.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
25 ก.ย. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
21 ก.ย. 60 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการปรับภูมิทัศน์ฯ
20 ก.ย. 60 อบรมการประเมินออนไลน์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
16 ก.ย. 60 บรรยากาศอบอุ่นงานเกษียน
8 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
6 ก.ย. 60 ประชุมคณะทำงานจัดสรุปรายงานโครงการยกระดับ Nt ฯ
6 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
6 ก.ย. 60 การอบรม งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5 ก.ย. 60 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่
4 ก.ย. 60 ประชุมเตรียมความพร้อมงานเกษียณอายุราชการฯ
4 ก.ย. 60 กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์
13 ก.ย. 60 ประชุม ผอ.กลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ
13 ก.ย. 60 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกณียณอายุราชการ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.224.117.28
Online อยู่ : 5
วันนี้ 117
เมื่อวานนี้ 37
เดือนนี้ 154
ปีนี้ 154
รวมทั้งหมด 154
Record: 117 (17.03.2018)
( Counter 17-03-2018 )