1 ตุลาคม 2563 ปฐมนิเทศ “ครูบรรจุใหม่” ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2563
16 กันยายน 2563 สพป.ลพบุรี เขต 1 รับมอบตาลปัตร
15 กันยายน 2563 “ตลาดนัดนวัตกรรม ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียน”
10 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
9 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
8 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
7 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
6 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
5 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
4 กันยายน 2563 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
26 สิงหาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2563 ประจำวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2563 ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563
18 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
11 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
6-7 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5 สิงหาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2563 ประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563
5 สิงหาคม 2563 การประกวดตั้งชื่อโครงการช่วยเหลือเด็กประสบภาวะยากลำบาก
28 กรกฎาคม 2563 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน
24 กรกฎาคม 2563 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2563
22 กรกฎาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2563 ประจำวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 25 ประจำปี 2563
15 กรกฎาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2563 ประจำวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2563
การประชุมผ่านระบบ video conference “ลพบุรี 1 ก้าวไกล ประชุมออนไลน์สื่อสารกัน”
13 กรกฎาคม 2563 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13 กรกฎาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมเขตสุจริต และ ITA Online วันที่ 11-12 กรกฎคม 2563
8 กรกฎาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2563 ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563
3 กรกฎาคม 2563 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2563
25 มิถุนายน 2563 โครงการ การบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ต้นแบบ
24 มิถุนายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2563 ประจำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563
22 มิถุนายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference
18 มิถุนายน 2563 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563
17 มิถุนายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2563 ประจำวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563
16 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assesment : OIT)
15 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563
10 มิถุนายน 2563 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference
10 มิถุนายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2563 ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
9 มิถุนายน 2563 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
5 มิถุนายน 2563 สพป.ลพบุรี เขต 1 ขอรับคำชี้แนะแนวทางการบริหารงานฯ
4 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการใหม่ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง
3 มิถุนายน 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
28 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ งบดำเนินงาน รายการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
27 พฤษภาคม 2563 คณะผู้ตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
27 พฤษภาคม 2563 คณะผู้ตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
27 พฤษภาคม 2563 รับการตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (การตรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล)
27 พฤษภาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563 ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
25 พฤษภาคม 2563 ประชุมการพิจารณากลั่นกรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
23 พฤษภาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประเมินผลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2562
22 พฤษภาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 (การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล)
21 พฤษภาคม 2563 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ที่จมน้ำเสียชีวิต
21 พฤษภาคม 2563 ประชุมทีมบริหารฯ ประธานกลุ่มโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย ICT กลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563
20 พฤษภาคม 2563 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเงินการคลังจังหวัดลพบุรี กิจกรรมที่ 5 จัด Moblie Clinic หมอคลังละโว้อุ่นใจ จากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี
20 พฤษภาคม 2563 ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ของโรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ้าย และโรงเรียนวัดซับเสือแมบ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
20 พฤษภาคม 2563 รับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
20 พฤษภาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563 ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563
19 พฤษภาคม 2563 ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมมอบไข่ไก่ และทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
19 พฤษภาคม 2563 ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมมอบไข่ไก่ และทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
19 พฤษภาคม 2563 ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พร้อมมอบไข่ไก่ และทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
19 พฤษภาคม 2563 ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 โรงเรียนวัดไผ่แตร
19 พฤษภาคม 2563 ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนวัดไผ่แตร และช่วยแก้ปัญหาทีวีของบ้านนักเรียนที่เกิดไหม้และช่วยจูนหาสัญญาณทีวีเพื่อให้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19
18 พฤษภาคม 2563 ออกนิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นักเรียน เพื่อติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid 19 (กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร)
15 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2563
15 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมเตรียมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาการระบาดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
13 พฤษภาคม 2563 ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ให้แก่ นายจรัญ มาณิโช ลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน สพป.ลพบุรี เขต 1
13 พฤษภาคม 2563 จัดซื้อแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
13 พฤษภาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2563 ประจำวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563
12 พฤษภาคม 2563 ส่งหนังสือแสดงความขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ให้การสนับสนุนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
8 พฤษภาคม 2563 ลพบุรี 1 ก้าวไกล ประชุมออนไลน์สื่อสารกัน ครั้งที่ 4/2563 ในประเด็นการอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
7 พฤษภาคม 2563 การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
5 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องการรับนักเรียน ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี
5 พฤษภาคม 2563 ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ให้แก่ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน สพป.ลพบุรี เขต 1
30 เมษายน 2563 จิตอาสาจัดทำ Face Shield เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง (ครั้งที่ 2) มอบให้กับโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
30 เมษายน 2563 รับฟังการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19
29 เมษายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563
28 เมษายน 2563 จัดตั้งเครื่องกดเจลแอลกกอฮอล์จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สำหรับใช้ในราชการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
28 เมษายน 2563 รับมอบเครื่องกดเจลแอลกกอฮอล์จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไว้ใช้ในราชการ
27 เมษายน 2563 การปฏิบัติงานขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่บริเวณบนเวทีของอาคารโดมอเนกประสงค์ สพป.ลพบุรี เขต 1
23 เมษายน 2563 มอบกระเช้าแทนความห่วงใยให้พนักงานราชการ เนื่องจากป่วยรักษาสุขภาพ
22 เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
22 เมษายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2563 ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563
21 เมษายน 2563 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าภายในอาคารสำนักงานฯ
20 เมษายน 2563 ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักรได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น ได้ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและทำให้ขาดรายได้ ไม่มีเงินในการซื้ออาหารมาบริโภคในครัวเรือน
20 เมษายน 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ทำให้หลังคาโรงประกอบอาหารเกิดชำรุดเสียหาย
15 เมษายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563 ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563
10 เมษายน 2563 รับชมการถ่ายทอดสด ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563
10 เมษายน 2563 การพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคตามโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
8 เมษายน 2563 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) ที่บรรจุใหม่ทั่วประเทศ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ได้รับมอบหมาย)
8 เมษายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2563 ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563
2 เมษายน 2563 ต้อนรับศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จาก สพป.สระบุรี เขต 2 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.ลพบุรี เขต 1
1 เมษายน 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2563 ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563
1 เมษายน 2563 พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อรายการ การประชุมทางไกล ของ สพป.ลพบุรี เขต 1
1 เมษายน 2563 พร้อมใจจิตอาสาจัดทำ Face Shield เพื่อป้องกันสารคัดหลั่ง โดยชุดแรก จำนวน 160 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
1 เมษายน 2563 ปรบมือเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจส่งให้คุณหมอ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
1 เมษายน 2563 พิธีมอบประกาศนียบัตรสถานศึกษาในสังกัดที่ได้ผลการสอบ O-net ของนักเรียนเต็มร้อยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับชาติและพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตั้งชื่อรายการ การประชุมทางไกล ของ สพป.ลพบุรี เขต 1
31 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการด้านอาคารสถานที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
31 มีนาคม 2563 ประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เด็กชายเมฆา ปานสอาด ระดับปฐมวัย อนุบาลปีที่ 1)
27 มีนาคม 2563 เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ต่าง ๆ ชำรุดและเสื่อมสภาพ บริเวณโรงจอดรถหน้าอาคารยานพาหนะ
25 มีนาคม 2563 การดำเนินการตามประกาศมาตรการด้านอาคารสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าส 20109 (COVID-19) ด้วยตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ปิดประตูเข้า-ออกทางเข้าเดียว
25 มีนาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563 ประจำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563
24 มีนาคม 2563 มอบนโยบายและประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1
24 มีนาคม 2563 รับชมและรับฟังประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"
23 มีนาคม 2563 การประชุมทีมบริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1 กรณีพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อร่วมวางแผนแนวทางการถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
20 มีนาคม 2563 พิธีส่งมอบอ่างล้างหน้าแปรงฟันของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 โดยกองทัพอากาศ COPE TIGER
20 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณสำนักงาน
18 มีนาคม 2563 ประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์)
18 มีนาคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานในสังกัด
18 มีนาคม 2563 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากร "เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่" และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และห้องเรียนโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
18 มีนาคม 2563 ประเมินเข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิต (ประกิจประชานุกูล)
18 มีนาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563
17 มีนาคม 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการ Cluster1 เพื่อพิจารณาลงนามTORการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณ internet ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 5 เดือน : พฤษภาคม-กันยายน 2563)
16 มีนาคม 2563 มอบกระเช้าแสดงความยินดีนายปัญญา แก้วเหล็ก ในวาระที่ได้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
13 มีนาคม 2563 ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานจากรองผู้อำนวยการ สพป.คนใหม่ให้แก่ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มอำนวยการ
13 มีนาคม 2563 ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานจากรองผู้อำนวยการ สพป.คนใหม่ให้แก่ข้าราชการของกลุ่มอำนวยการ
12 มีนาคม 2563 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดโบสถ์
11 มีนาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2563 ประจำวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563
10 มีนาคม 2563 การประชุมการติดตามการบริหารงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะที่ 2 สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
10 มีนาคม 2563 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
9 มีนาคม 2563 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (Cluster1) ครั้งที่ 2/2563
6 มีนาคม 2563 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
5 มีนาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563
5 มีนาคม 2563 การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ (อัตนัย) ของการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (NT) ระดับศูนย์สอบ
4 มีนาคม 2563 ประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
4 มีนาคม 2563 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (NT) ระดับศูนย์สอบ
4 มีนาคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563 ประจำวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
4 มีนาคม 2563 การส่งมอบแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการประเมินคุณภาพนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้กับสนามสอบในเขตอำเภอเมืองลพบุรี
3 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ครั้งที่ 1/2563
3 มีนาคม 2563 ประชุมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
2 มีนาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกลุ่มโรงเรียนพรหมพัฒนา สพป.สิงห์บุรี เรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และให้การต้อนรับ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
2 มีนาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
2 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรม เข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (มีนาคม 2563) ประจำปี 2563
2 มีนาคม 2563 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
29 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมทำบุญและเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการประจำสนามสอบ (คุมสอบ) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (สนามสอบในอำเภอโคกสำโรง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง)
27 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 มารายงานตัวและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 คนใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการประจำสนามสอบ (คุมสอบ) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (สนามสอบในอำเภอเมืองลพบุรี)
26 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงประธานสนามสอบการทดสอบความสามารถทั้ง 2 ด้าน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (NT)
26 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
26 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2563 ประจำวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาบุคลากรทางการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
24 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญ และเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำลพบุรี
22 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าเวรกองอำนวยการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563
22 กุมภาพันธ์ 2563 จัดอบรม กบข. พบสมาชิก เพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กบข. ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมทีมบริหาร กรณีพิเศษ ครั้งที่ 3/2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะศึกษานิเทศและผู้บริหารสถานศึกษา นำคุณครู นักเรียน แต่งไทยเข้าวังฯ เพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง
21 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม “รวมพลแต่งไทย สไตล์งานวังฯ สวยหล่ออลัง ประจำปี 2563”
20 กุมภาพันธ์ 2563 ถ่ายทอดสด “การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจาก สพป.ลพบุรี เขต 1 ผ่านระบบอินเทอร์เนต (Live Streaming)” เพื่อรับนโยบายเร่งด่วนการขับเคลื่อนงานของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
19 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2563 ประจำวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย” โดยสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านหมี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (ช่วงเย็น) บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี)
16 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธีบวงสรวงและรำบวงสรวงถวาย ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (ช่วงเช้า) บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท พระนารายณ์ราชนิเวศน์
16 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมชมขบวนแห่ประวัติศาสตร์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมการประชุมเพื่อติดตามซ่อมแซมแก้ไขโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบลภายในจังหวัดลพบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2563 ฉก.ชน.สพป.ลพบุรี เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
12 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Reading-test : RT) ให้ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานการสอบประจำอำเภอ : โคกสำโรง บ้านหมี่ และท่าวุ้ง
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (Reading-test : RT) ให้ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นศูนย์ประสานงานการสอบประจำอำเภอ : โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี โรงเรียนโคกสำโรง โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ และโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง)
9 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายเสรี ครรธิตะวงศ์ บิดาของนางภาวนา นันทศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ที่ถึงแก่กรรม
9 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 100 วันของการเสียชีวิต (ผอ.มานพ ษมาวิมล) เพื่ออุทิศส่วนกุศล
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563
5 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1
5 กุมภาพันธ์ 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2563 ประจำวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563
4 กุมภาพันธ์ 2563 พิธีเปิดการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ระยะที่ 2
4 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกตูม
3 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster1) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดสรรงบประมาณในการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำเขตตรวจราชการที่ 1
3 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกจันทร์แรกของเดือน ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) ประจำปี 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทุกจันทร์แรกของเดือน ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563) ประจำปี 2563
2 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบ พร้อมให้กำลังใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
1 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
30 มกราคม 2563 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 ครั้งที่ 1/2563 ณ สพป.อ่างทอง
30 มกราคม 2563 เข้ารับรางวัล โล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร เงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท ชนะเลิศประกวดขบวนแต่งไทยประเภทสวยงาม และโรงเรียนอนุบาลลพบุรี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 ของจังหวัดลพบุรี
29 มกราคม 2563 เข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 และรับมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
29 มกราคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2563 ประจำวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ตอนพิเศษ : โครงการแถลงเจตนารมณ์สภานักเรียน ประจำปี 2563 สดจาก หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
28 มกราคม 2563 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนกับคณะที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี เขต 1 และเขต 2
28 มกราคม 2563 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน พบปะพูดคุยผู้บริหารและครูผู้ประสานงานในจังหวัดลพบุรี อยุธยา สิงห์บุรี พร้อมเสนอทิศทางการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการอุปการะเด็ก
28 มกราคม 2563 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการอุปการะเด็กของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในจังหวัดลพบุรี อยุธยา สิงห์บุรี
28 มกราคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
28 มกราคม 2563 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในกิจกรรมเพื่อสังคมกับบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
27 มกราคม 2562 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
23 มกราคม 2563 ประชุมการพิจารณารายการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563
22 มกราคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2563 ประจำวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
21 มกราคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลคนนุ่งโจงแต่งไทยสายย่อ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง”
21 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563
21 มกราคม 2563 ร่วมพิธีเปิดการอบรม “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)” จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563
20 มกราคม 2563 ร่วมพิธีประทานทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในปีการศึกษา 2562
20 มกราคม 2563 ร่วมโครงการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 150 ปีชาตกาล “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
18 มกราคม 2563 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
17 มกราคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์มารายงานตัวเข้าฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2563
17 มกราคม 2563 การติว O-NET อัตนัย วิชาภาษาไทย (การเขียนเรื่องจากภาพและสรุปความ) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดของกลุ่มโรงเรียน (กลุ่มบูรพาท่าวุ้ง ต้นน้ำลพบุรีศรีละโว้)
17 มกราคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
17 มกราคม 2563 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
17 มกราคม 2563 รวมพลังแต่งกายชุดดำเพื่อคัดค้านและสะท้อนปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากมีการโอนย้ายบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่ม ICT และบุคลากร ตสน. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศทั้ง 225 เขตไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)
16 มกราคม 2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
15 มกราคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563
15 มกราคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
14 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2563
13 มกราคม 2563 ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบและผู้บริหารโรงเรียน เพื่อเตรียมการบริหารจัดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
12 มกราคม 2563 จัดการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
11 มกราคม 2563 นำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดห้องทำงานให้เด็กและเยาวชนเข้าเยี่ยมชม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563”
9 มกราคม 2563 ร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายการศึกษาเอกชนผ่านระบบ Vidio Conferenceระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
9 มกราคม 2563 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนโคกสำโรง
9 มกราคม 2563 การติว O-NET อัตนัย วิชาภาษาไทย (การเขียนเรื่องจากภาพและสรุปความ) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัดของกลุ่มโรงเรียน
8 มกราคม 2563 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2562 ประจำวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
7 มกราคม 2563 รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสมุทรปราการ
6 มกราคม 2563 กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกจันทร์แรกของเดือน (เดือน มกราคม 2563) ประจำปี 2563
6 มกราคม 2563 กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทุกจันทร์แรกของเดือน (เดือน มกราคม 2563) ประจำปี 2563
6 มกราคม 2563 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 82
3 มกราคม 2563 การจัดอบรมเสริมสร้างความก้าวหน้าเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดประจำปี พ.ศ.2563
1 มกราคม 2563 เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
27 ธันวาคม 2562 ออกพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนวัดสนามไชย)
26 ธันวาคม 2562 ร่วมขับร้องเพลงของส่วนราชการของจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี (เวทีที่ 2)
26 ธันวาคม 2562 ร่วมชมการแสดงของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี (เวทีที่ 1)
26 ธันวาคม 2562 ออกพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนวัดห้วยแก้ว)
26 ธันวาคม 2562 ออกพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนพิเศษของโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500))
25 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 12
25 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 20
25 ธันวาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 50/2562 ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562
23 ธันวาคม 2562 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่การดำเนินงานภายใต้ “โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี”
23 ธันวาคม 2562 จัดการแข่งเก่ง แข่งดี แข่ง Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 4 (สุดท้าย) เดือน ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา และบรรพชนผู้ปกปักรักษาเมืองลพบุรีในงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 20 ของจังหวัดลพบุรี
18 ธันวาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2562 ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 49 ประจำปี 2562
18 ธันวาคม 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา (เข้าสู่ตำแหน่งใหม่) ระยะเวลา 1 ปี ตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3 (เดือนธันวาคม 2562) โดยคณะกรรมการพี่เลี้ยง คณะที่ 1
17 ธันวาคม 2562 พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ (ผอ.มานพ ษมาวิมล) ครบ 50 วัน
16 ธันวาคม 2562 การประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่หัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ
12 ธันวาคม 2562 ออกนิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT NT และ ONET ปีการศึกษา 2562
12 ธันวาคม 2562 ออกพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนพิเศษของโรงเรียนบ้านเขาทับควาย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
12 ธันวาคม 2562 ออกพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยของโรงเรียนวัดสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
12 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ของจังหวัดลพบุรี
12 ธันวาคม 2562 ร่วมรับชมและรับฟังการประชุมผ่านระบบทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
11 ธันวาคม 2562 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562
11 ธันวาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 48/2562 ประจำวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 19
9 ธันวาคม 2562 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ของจังหวัดลพบุรี
7 ธันวาคม 2562 ร่วมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2562 ประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 47 ประจำปี 2562
3 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562
2 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (ธันวาคม 2562) ครั้งสุดท้ายของประจำปี 2562
30 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21”
29 พฤศจิกายน 2562 พิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
28 พฤศจิกายน 2562 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1
28 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการวิชาการ Open House และ Asia Ambassador ประจำปีการศึกษา 2562
27 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาโดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง 1 , 2 ,3 ,4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง)
26-27 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติให้ได้รับรางวัล IQA AWARD
27 พฤศจิกายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 46/2562 ประจำวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562
25 พฤศจิกายน 2562 ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
22 พฤศจิกายน 2562 พิธีรับมอบหนังสือประจำห้องสมุดของโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
22 พฤศจิกายน 2562 ร่วมมือในกิจกรรมแต่งไทยถ่ายภาพสวยงามเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งแสดงป้ายสัญลักษณ์ประกอบภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี
21 พฤศจิกายน 2562 ร่วมกิจกรรมตามโครงการปันน้ำใจสู่น้องนักเรียน (โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ) ซึ่งจัดโดยองค์กร ITL ไร่ใจฟ้าฟาร์ม
20 พฤศจิกายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45/2562 ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 45 ประจำปี 2562
19 พฤศจิกายน 2562 รับมอบพัสดุ (ชุดปิ่นโตพกพา) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมเตรียมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
19 พฤศจิกายน 2562 รับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านระบบ Tele Conference
18 พฤศจิกายน 2562 ประชุมปรึกษาหารือในการบริหารงานต่าง ๆ ของผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด
14 พฤศจิกายน 2562 มอบของที่ระลึกให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562 จังหวัดลพบุรี
13 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการวิพากษ์กิจกรรม/โครงการ และงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
13 พฤศจิกายน 2562 ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย
13 พฤศจิกายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562
11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา) ครั้งที่ 1/2562
11 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 18
9 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
8 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันที่สี่) ของ 3 กลุ่มสาระฯ ระดับประถม/มัธยมต้น ณ สนามแข่งขันโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
7 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันที่สาม) ของ 3 กลุ่มสาระฯ ระดับประถม/มัธยมต้น ณ สนามแข่งขันโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
6 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันที่สอง) ของ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับประถม/มัธยมต้น ณ สนามแข่งขันโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง
6 พฤศจิกายน 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2562 ประจำวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
5 พฤศจิกายน 2562 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วันแรก) ของกลุ่มสาระฯ การศึกษาพิเศษ เรียนรวม ระดับประถม/มัธยมต้น ณ สนามแข่งขันโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ
4 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลา โครงการ “ผู้ว่าฯ พาแต่งไทย หิ้วปิ่นโตทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17
3 พฤศจิกายน 2562 พิธีพระราชทานเพลิงศพนายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
2 พฤศจิกายน 2562 การสวดพระอภิธรรม (คืนสุดท้าย) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
1 พฤศจิกายน 2562 การสวดพระอภิธรรม (คืนที่สี่) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
31 ตุลาคม 2562 การสวดพระอภิธรรม (คืนที่สาม) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
30 ตุลาคม 2562 การสวดพระอภิธรรม (คืนที่สอง) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
30 ตุลาคม 2562 ประชุมปรึกษาหารือการแบ่งหน้าที่ในงานสวดพระอภิธรรม 5 คืน และงานพระราชทานเพลิงศพให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
30 ตุลาคม 2562 ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562 ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562
29 ตุลาคม 2562 การสวดพระอภิธรรม (คืนแรก) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
29 ตุลาคม 2562 พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานโกศ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม
26 ตุลาคม 2562 การอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 : Cluster1 (วันที่สอง)
25 ตุลาคม 2562 การอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 1 : Cluster1 (วันแรก)
24 ตุลาคม 2562 ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2562
24 ตุลาคม 2562 การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
23 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงที่ 2) บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
23 ตุลาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงที่ 1) บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี
18 ตุลาคม 2562 ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.215.33.158
Online อยู่ : 2
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 12
เดือนนี้ 122
ปีนี้ 122
รวมทั้งหมด 122
Record: 15 (21.10.2020)
( Counter 29-10-2020 )