10

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

       เลขที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล
       อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
       โทรศัพท์ : 036421682 , 036411730 , 036427325 โทรสาร : 036412906
       e-mail : admin@lopburi1.go.th
 ข่าวประชาสัมพันธ์ : ติดต่อเรา เผยแพร่โดย : active01 View : 16656

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ