3 4

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 มอบหมาย นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาว ศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระเตย ต.หนองบัวขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนตกลมกระโชกแรง ต้นไทรใหญ่โค่นล้มลง พร้อมให้กำลังใจและแนะนำวิธีการดำเนินการเสนอของบประมาณเพื่อซ่อมแซมต่อไป

28 มิถุนายน 2565 51

23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา .สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบตะกร้าปันสุข ให้แก่ครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไผ่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าและได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 คน หลังได้รับแจ้งจากโรงเรียนผ่านระบบ moe safety center โดยนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 2 คน สามารถกลับบ้านได้แล้ว ส่วนนักเรียนที่บาดเจ็บสาหัส จำนวน 1 คน เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

24 มิถุนายน 2565 661

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานในการมอบรางวัลกิจกรรม การจัดการขยะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน แก่กลุ่มที่ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล ของสพป.ลพบุรี 1 โดยกลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1 สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐที่มีมติให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทาง สพฐ. ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพฐ. ดําเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป

24 มิถุนายน 2565 663
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
26 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
18 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
22 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรบแก้ปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565 รับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
25 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
7 มกราคม 2565 แก้ไขรายละเอียดความต้องการวิชาเอกการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565
6 มกราคม 2565 แก้ไขรายละเอียดตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2565
6 มกราคม 2565 ประกาศเลื่อนการนำเสนอวิสัยทัสน์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ชนะเลิศ การประกวดคลิปการบริหารจัดการขยะ

โรงเรียนวัดหนองกระเบียน รองชนะเลิศ การประกวดคลิปการบริหารจัดการขยะ
 

การจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต 1

dltv สพป.ลพบุรี เขต 1
 

ข่าว28 แถลงข่าวงานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา

สะเก็ดข่าว งานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แผนปฏิบัติการ ปี 2565 สพฐ. 389
2 เอกสารประกอบการอบรมการบริหารงบประมาณ ในระบบ SMSS 587
3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พ.ศ.2564-2567 626
4 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 524
5 ครูจิตอาสา 512
6 สมุดโทรศัพท์ 2564 850
7 คู่มือการใช้งาน SMSS AMSS++ 6729
8 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 745
9 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงาน 944
10 คู่มือการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุคลากร 520

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน