4 9
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 91
2 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 175
3 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 150
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 133
5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1279
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 235
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 680
8 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 456
9 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 299
10 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 273
11 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 372
12 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 398
13 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 350
14 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 243
15 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 304
16 มาตรฐานเขต ปี 2560 373
17 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 255
18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 577
19 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 296
20 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 564
21 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 309
22 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 536
23 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 274
24 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 104
25 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 186
26 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 631
27 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 1840

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.161.118.57
Online อยู่ : 2
วันนี้ 30
เมื่อวานนี้ 112
เดือนนี้ 142
ปีนี้ 142
รวมทั้งหมด 142
Record: 112 (19.07.2019)
( Counter 20-07-2019 )