3
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 ต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต ๑ 208
2 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 226
3 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพฐ. 206
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 179
5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1624
6 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพฐ. 292
7 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 สพป.ลพบุรี เขต 1 758
8 คู่มือตัวชี้วัด KRS ฉบับสมบูรณ์ 2561 524
9 การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจตามแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 352
10 รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2561 312
11 สรุปผลการติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 398
12 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561-2564) 413
13 รายงานสถานะผลการก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน เหลือจ่าย) 366
14 รายงานประจำงวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 258
15 ขั้นตอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 320
16 มาตรฐานเขต ปี 2560 386
17 แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริต 269
18 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 656
19 คู่มือประเมินเขตสุจริตปี 2561 314
20 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพป.ลพบุรี 1 579
21 รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติราชการปี 61 รอบ 6 เดือน 328
22 เอกสารเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย 570
23 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 316
24 แผนปฎิรูปประเทศ ปี 2561 115
25 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561 232
26 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 706
27 บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน 2104

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.80.4.76
Online อยู่ : 3
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 5
ปีนี้ 5
รวมทั้งหมด 5
Record: 5 (15.09.2019)
( Counter 15-09-2019 )