สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เลขที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036421682 , 036411730 , 036427325 โทรสาร : 036421906