1 10 11 12
ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : finance วันที่ : 12 ธันวาคม 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติม จึงขอแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบอ่านแล้ว : 1213 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ