1 10 11 12
ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารข้อมูลจังหวัดลพบุรี
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : วันที่ : 1 มิถุนายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีความต้องการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้สนใจส่งรายชื่อและคุณสมบัติตามแบบ เสนอชื่อแบบที่ ๑ และ ๒ ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลพบุรี ๑

ภายในวันที่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://gg.gg/lrip4618อ่านแล้ว : 906 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ