1 10 11 12
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 26 เมษายน 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควาเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่านแล้ว : 1121 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ