1 10 11 12
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561

ระหว่างวันที่ 7-19 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 036-411730 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ หากผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคามีความประสงค์ขอดูสภาพพัสดุที่จะทำการขายทอดตลาด สามารถดูสภาพพัสดุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาดูสภาพพัสดุ จะถือว่าท่านทราบสภาพวัสดุดีแล้ว และจะถือมาเป็นข้ออ้างไม่ได้อ่านแล้ว : 1377 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ