1 10 11 12
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 29 ธันวาคม 2560

ตามประกาศรับสมัครได้กำหนดการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย  เปลี่ยนตำแหน่ง  และโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38  ค. (2)   ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามที่ประกาศ  รับสมัครจะพิจารณาตามลำดับดังนี้

                                    1. การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38  ค. (2)

                                    2.  การพิจารณาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

                                    3.  การพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                    4.  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  สังกัดส่วนราชการอื่น

                                    5.  การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  และข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547อ่านแล้ว : 1479 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ