1 10 11 12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการครูผูั้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 21 ธันวาคม 2560

การดำเนิการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ร่วมโครงการครูผูั้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1อ่านแล้ว : 1249 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ