1 10 11 12
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 12 ธันวาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน และหากข้าราชการรายใดมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพอจารณาตามแบบที่กำหนดด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2560 ในเวลาราช

รับย้าย 1

รับย้าย 2

รับย้าย 3

รับย้าย 4

รับย้าย 5

 อ่านแล้ว : 2768 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ