1 10 11 12
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านแล้ว : 1545 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ