1 10 11 12
ประกาศโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 6 มีนาคม 2563

ประกาศโรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi d di n g ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) อ่านแล้ว : 174 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ