1 10 11 12
ประกาศโรงเรียนวัดหนองเมือง เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 6 มีนาคม 2563

ประกาศโรงเรียนวัดหนองเมือง

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

โรงเรียนวัดหนองเมือง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ณ โรงเรียนวัดหนองเมือง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 อ่านแล้ว : 171 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ