1 10 11 12
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : admin วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

รายละเอียดตามเอกสารแนบอ่านแล้ว : 467 คน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ