3 4

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) โดยได้มอบนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ด้วยการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีชีวิตชีวา และพบปะพูดคุยกับคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาว จารุวรรณ พูลฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

4 สิงหาคม 2565 1043

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านดาบ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ภาคเรียนที่ 1/2565 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) โดยได้มอบนโยบายห้องเรียนคุณภาพ การสร้างสมรรถนะผู้เรียน โดยการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน มีชีวิตชีวา และการพัฒนาจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ นอกจากนี้ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน โดยมีว่าที่ร้อยตรี วิทวัส นาจพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

4 สิงหาคม 2565 1047
1 สิงหาคม 2565 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1 สิงหาคม 2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
8 กรกฎาคม 2565 ประกาศชื่อผลงานที่บุคคลส่งประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
30 มิถุนายน 2565 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565
17 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
26 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
18 เมษายน 2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
22 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการอบรบแก้ปัญหาหนี้สินครู กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565 รับย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาโรงเรียนวัดหนองปลาดุก ชนะเลิศ การประกวดคลิปการบริหารจัดการขยะ

โรงเรียนวัดหนองกระเบียน รองชนะเลิศ การประกวดคลิปการบริหารจัดการขยะ
 

การจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต 1

dltv สพป.ลพบุรี เขต 1
 

ข่าว28 แถลงข่าวงานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา

สะเก็ดข่าว งานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 แผนปฏิบัติการ ปี 2565 สพฐ. 3685
2 เอกสารประกอบการอบรมการบริหารงบประมาณ ในระบบ SMSS 3964
3 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ พ.ศ.2564-2567 4220
4 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 3422
5 ครูจิตอาสา 3946
6 สมุดโทรศัพท์ 2565 2465
7 คู่มือการใช้งาน SMSS AMSS++ 10629
8 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 4696
9 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงาน 5754
10 คู่มือการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุคลากร 3504

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน