10
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
23 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองสำโรง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ อาคารเรียน ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียน หนองสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙ จำนวน ๑ หลัง และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโรงเรียนวัดบางพึ่ง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) จำนวน 3 รายการ
10 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤศจิกายน 2563 ประกาศโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ตุลาคม 2563 ประกาศโรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน สปช.106/43 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ตุลาคม 2563 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ว่างเพิ่มเติม
12 ตุลาคม 2563 ประกาศโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 สิงหาคม 2563 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563

โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ชนะเลิศ การประกวดคลิปการบริหารจัดการขยะ

โรงเรียนวัดหนองกระเบียน รองชนะเลิศ การประกวดคลิปการบริหารจัดการขยะ
 

การจัดการขยะ สพป.ลพบุรี เขต 1

dltv สพป.ลพบุรี เขต 1
 

ข่าว28 แถลงข่าวงานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา

สะเก็ดข่าว งานมหกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 คู่มือการใช้งาน SMSS AMSS++ 422
2 แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 72
3 แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหน่วยงาน 73
4 คู่มือการใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุคลากร 72
5 มาตรฐานเขต รอบ 2 205
6 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 301
7 แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 291
8 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 สพฐ. 374
9 แผนปฏิบัติการ ปี 2563 742
10 นโยบาย สพฐ. ปี 2563 657

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ