ประกาศ
- แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานบริการ <<คลิก>>
- เอกสารประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน <<คลิก>>
- เอกสารประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักทรัพยากรบุคคล <<คลิก>>
- ประกาศรับย้ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตุลาคม 2565 <<คลิก>>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

เลขที่ 111 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036421682 , 036411730 , 036427325 โทรสาร : 036421906