รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 จำนวน 2 ตำแหน่ง

12 ธันวาคม 2560  47

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอนให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป หรือนักวิขาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

12 ธันวาคม 2560   1086

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่เกษียณอายุที่เคยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนของท่านได้ทราบทั่วกัน

11 ธันวาคม 2560   33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

7 ธันวาคม 2560   128


การปฐมพยาบาล CPR
ลำดับที่ ชื่อไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด คลิก
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไฟล์word 23
2 ดนตรี เพลงมาร์ชจังหวัดลพบุรี 293
3 เพลงมาร์ชจังหวัดลพบุรี 377
4 เพลงเด็กเอ๋ย เด็กดี 708

Link ลิ้งค์ :

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.226.172.30
Online อยู่ : 1
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 252
เดือนนี้ 260
ปีนี้ 260
รวมทั้งหมด 260
Record: 252 (15.12.2017)
( Counter 16-12-2017 )